Mikä säätelee kehon lämpötilaa (normaalilämpö)?

Mikä säätelee kehon lämpötilaa (normaalilämpö)?

Mikä säätelee kehon lämpötilaa (normaalilämpö)? Mistä johtuu jatkuvasti suuret lämpötilan vaihtelut,vuorokausittain 35,0-36,8.

Vastaus

Kehon lämmönsäätelymekanismeja tarkasteltaessa elimistö voidaan jakaa ydinosaan ja kuoriosaan. Ydinosaan kuuluvat rinta- ja vatsaontelon elimet sekä keskushermosto, ja sen läm-pötila on lähes vakaa. Ydinosasta mitattavaa lämpötilaa kutsutaan sisäiseksi ruumiinlämmöksi. Sisäelimet tuottavat lämpöä eri tavoin, mutta verenkiertojärjestelmä jakaa lämmön tasaisesti eri elimiin. Kuoriosaan taas kuuluvat iho ja ihonalainen rasva. Ihon lämpötila saattaa vaihdella huomattavasti, vaikka elimistön sisäosien lämpötila pysyy lähes vakaana. Muuttamalla ihon lämpötilaa elimistö pystyy säätelemään lämmönhukkaa ja pitämään ruumiinlämmön vakaana.

Ruumiinlämmön säätely tapahtuu pääasiassa reflektorisesti. Hypotalamuksen lämmönsäätelykeskuksesta lähtee signaaleja joko lämmönmuodostuksesta tai lämmön poistamisesta huolehtiviin soluihin. Jotta säätelymekanismit toimisivat tarkoituksenmukaisella tavalla, lämmönsäätelykeskuksen on saatava koko ajan tietoa elimistön lämpötilasta. Säätelyjärjestelmään kuuluu kolme pääosaa: aistinsolut, joissa on ruumiinlämpöä rekisteröiviä lämpötilareseptoreja, hypotalamuksen lämmönsäätelykeskus, joka koordinoi lämpötilareseptoreista tulevia tietoja (ts. arvioi, onko ruumiinlämpö ”tavoitelämpötilan” mukainen, liian korkea tai matala) sekä motoriset hermosolut, jotka vaikuttavat kohdesoluihin niin, että lämmönmuodostus ja lämmönhukka muuttuvat.

Hypotalamus toimii elimistön tasapainottavana termostaattina riippuen siitä, rekisteröikö se ympäristön lämpötilan omaa ohjelmoitua tavoitelämpötilaansa alhaisemmaksi vai korkeammaksi. Hypotalamus säätelee lämpöä muodostavia ja sitä poistavia mekanismeja afferenttien hermoimpulssien perusteella siten, että ruumiinlämpö pysyy normaalialueella.

Ruumiinlämmön määrää lämmönmuodostuksen ja lämmönhukan välinen tasapaino. Jos lämmönmuodostus lisääntyy, myös lämmönhukan on lisäännyttävä vastaavassa määrin, ettei ruumiinlämpö nousisi.

Ellei ihminen liiku eikä energiaa varastoidu elimistöön, kaikki ravintoaineista saatava energia muuttuu lämmöksi. Tällaisessa tilanteessa lämmöntuotto on sama kuin elimistön koko aineenvaihdunta (metabolia). Kehon lämpötila nousee lihastyön seurauksena eli lihastyön lisääminen lisää myös lämmöntuottoa. Tämä selittää lämmönvaihtelun vuorokauden aikana. Levossa aineenvaihdunta hidastuu eikä lihastyötä tapahdu, jolloin kehon lämpötila on matalampi kuin valveilla aineenvaihdunnan toimiessa voimakkaammin ja ihmisen liikkuessa.

Ruumiinlämpö on alhaisimmillaan myöhään yöllä ja varhain aamulla ja korkeimmillaan iltapäivällä ja illalla. Yötyötä tekevillä puolestaan tilanne on päinvastainen.

Kehon lämpötilan vaihteluun vaikuttavat liikunta, vuorokausirytmi, kuukautiskierto, ikä ja erilaiset sairaudet.

Kehon normaalilämpötila on keskimäärin +37 °C, mutta vaihteluväli on n. +35,8-37,8 °C. +35°C:ssa voidaan puhua jo lievästä hypotermiasta. Elimistön lämpötilan laskiessa alle +34 °C:een alkaa esiintyä erilaisia tajunnan tason häiriöitä ja voimakkaita lihasvärinöitä. Alle +25 °C lämpötilaan liittyy hengenvaara. Sietoalueen yläraja on + 42- 44°C:ssa. Myös liian korkea ruumiinlämpö on hengenvaarallista, koska eräät valkuaisaineet tuhoutuvat korkeissa lämpötiloissa.

Lähde: Egil Haug, Olav Sand, Öysten V. Sjaastad: Ihmisen fysiologia. Porvoo : WSOY, 1999. ISBN 951-0-19882-x (sid.), ss. 412-422.

Kirja HelMet-kirjastoissa
http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&searcharg=951-0-19882-X+%2...

Kommentit (0)

Vastauksesi