Mikä on psykofysiologian ja fysiologisen psykologian ero?

Mikä on psykofysiologian ja fysiologisen psykologian ero?

Vastaus

Fysiologinen psykologia on "tieteenala, jossa tutkitaan psyykkisten prosessien ja käyttäytymisen hermostollista, materiaalista ja toiminnallista perustaa".

Psykofysiologia "tutkii psyykkisiä toimintoja suhteessa hermoston toimintoihin ja psykologisiin tapahtumiin; psykologian ja fysiologian 'raja-alue'".

Lähde: Kalliopuska, Mirja: Psykologian sanat. 1994

Toinen lähdeteos pitää termejä synonyymeina. Kokeellinen neuropsykologia nääritellään näin: fysiologinen psykologia eli psykofysiologia, biologinen psykologia, psykobiologia; hermostotapahtumien ja käyttäytymisen suhdetta koe-eläimillä ja ihmisillä tutkiva tieteenala".

Lähde: Kanninen, Auli: Neuropsykologian käsitteet : sanakirja neurokliinikolle / Kanninen, Hämälä, Palomäki. Helsingin psykotutkimus, 1997

Kommentit (0)

Vastauksesi