Mikä on pienin ylinopeus, josta poliisi voi lain mukaan viedä kortin pois...

Mikä on pienin ylinopeus, josta poliisi voi lain mukaan viedä kortin pois...

Vastaus

Poliisin valtakunnallinen ohjeistus ajokieltoon määräämisestä on ollut voimassa 1.9.2010 alkaen. Sen mukaan poliisi voi määrätä ajokieltoon vakavan piittaamattomuuden vuoksi.

Vakavaksi piittaamattomuudeksi ylinopeus tulkitaan, kun nopeuden ylitys on yli 30 km tunnissa sallitusta. Vakavasta piittaamattomuudesta voidaan antaa erityisen painavista syistä varoitus.

Ajokieltopäätöksen tekee poliisi. Ajokielto ja rangaistus seuraa, mikäli nopeuden ylitys on yli 50 kilometriä tunnissa.

Lähteet:

http://www.ksml.fi/teemat/ralli/kortti-l%C3%A4htee-aina-yli-viidenkympin...

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0D2C8EE73F91BDE2C225775A003...

http://yle.fi/alueet/hame/2009/10/ylinopeudet_vievat_kortteja_kuivumaan_...

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Kommentit (0)

Vastauksesi