Mikä on perintöveron idea? Tai miten sen olemassaolo perustellaan?

Mikä on perintöveron idea? Tai miten sen olemassaolo perustellaan?

Vastaus

Yleensä perintöverolle esitetään kahdenlaisia perusteita, fiskaalisia ja jakopoliittisia.

Fiskaaliset perusteet tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että julkinen valta tarvitsee tuloja.

Jakopoliittinen tavoitteita ovat varallisuuden jakautumisen tasaaminen ja varallisuuden kasautumisen hillitseminen. On katsottu, että perintö on varallisuutta, jonka perijä saa tavallaan ansiottomasti, siis eräänlaisena lahjana. Tämän vuoksi perinnöt ja lahjat on verotettu yhtäläisesti.

Suomessa ensimmäinen varsinainen perintö- ja lahjaverolaki tuli voimaan 1.7.1919. Käytännössä jo tätä ennen, 1600-luvulta lähtien, perimiseen ja perinnönjakoon liittyvistä pakollisista asiakirjoista piti maksaa erilaisia leimaveroja. Laki edellytti aikaisemmin myös, että pieni osuus (prosentin kahdeksasosa) pesän arvosta piti maksaa kunnan vaivaishuollon hyväksi.

Encyclopaedia iuridica fennica : Suomalainen oikeustietosanakirja 5. - Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997

Kommentit (0)

Vastauksesi