Mikä on ylioppilaiden prosenttiosuus vuonna 1949 syntyneistä?

Mikä on ylioppilaiden prosenttiosuus vuonna 1949 syntyneistä?

Kuinka moni tuona vuonna syntyneistä on yliopilas? Entä kuinka moni on käynyt keskikoulun? Entä kuinka moni oppikoulua käyneistä opiskeli koulussa englantia? Olen itse syntynyt tuona vuonna ja otin sen vain esimerkiksi. Ei meistä kaikki käyneet oppikoulua ja moni oppikoulussa luki vielä saksan kieltä. Kysymys tuli mieleen siitä, kun nuorisolla on käsitys, että kaikki osaavat englantia eikä englannin kielen käytöllä suomalaisten keskinäisessä tiedonvälityksessä ole mitään ongelmaa.

Vastaus

Tilastokeskuksesta vastattiin kysymykseesi näin:

Vuonna 2014 väestöön kuului 77 868 vuonna 1949 syntynyttä henkilöä, joista perusasteen/keskikoulun jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 51 576 kappaletta. Tilastokeskuksen tutkintorekisterissä on tieto vain keskiasteen ja sitä korkeamman asteen tutkinnoista.

Tutkinnon suorittaneista ylioppilastutkinnon oli suorittanut 15 484 kappaletta, joka on 19,9 prosenttia saman ikäisestä väestöstä. Kieltenopinnoista meillä ei ole tietoa koskien vanhempia ikäluokkia.

Kommentit (0)

Vastauksesi