Mikä on vihapuhe? Ei löydy Suomen laista mainitaa eikä pykälää.

Mikä on vihapuhe? Ei löydy Suomen laista mainitaa eikä pykälää.

Vihapuheesta kerrotaan/kirjoitetaan eri medioissa koko ajan vaikka ns. vihapuhe ei ole määritelty/kirjattu suomen lakiin. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, Kunnianluokkaus, Laiton uhkaus, Julkinen kehottaminen rikokseen, Uskonrauhan rikkominen sekä Sotaan yllyttäminen -rikos ovat kaikki määriteltyjä suomen laissa. "Vihapuhe" ei löydy eikä ole laissa määritelty.

Kuvat: 
Vastaus

"Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Yleiskielessä ja julkisessa keskustelussa käytetty termi vihapuhe on muodostunut käsitteenä tulkinnanvaraiseksi. Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa (R 97 20) vihapuhe on määritelty seuraavasti:" Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan."

"Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä kuitenkin rajoitetaan niin, ettei sananvapauden turvin sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Näin ollen rangaistava vihapuhe on myös viharikos."

poliisit.fi

Kommentit (0)

Vastauksesi