Mikä on Sompio-sanan etymologia?

Mikä on Sompio-sanan etymologia?

Vastaus

Sompio on alue Sompiojärven ympärillä Suomen Lapissa, Sodankylän pohjoisosassa, aiemmin sillä viitattiin Sodankylän itä- ja koillispuolella sijainneeseen metsäsaamelaisten lapinkylään.

Suomalaisessa paikannimikirjassa kerrotaan näin: ”Nimi on alun perin keminsaamelainen, Sodankylän vanhaa saamea. Siitä se on lainautunut suomeen ja muihin saamen kieliin, joissa nimen taustalla oleva sana, luulajansaamen suobbat  ’lumisilta (tunturipurossa)’, on kuitenkin vanhaa perua.” Kirjassa todetaan sanan kadonneen useimmista saamen kielistä. Sen alkuperä on selvittämätön. Se kuitenkin saattaa periytyä kadonneesta esisaamelaisesta kielestä. Sompion inarinsaamelainen muoto on Suobbâd, pohjoissaamelainen Suobbat. Erilaisia vanhoissa asiakirjoissa esiintyneitä kirjoitusasuja ovat mm. Sombe, Sombion kylä, Subbe.

Kommentit (0)

Vastauksesi