Mikä on sanojen "huijata", "huijaus" alkuperä?

Mikä on sanojen "huijata", "huijaus" alkuperä?

Tulevatko ne mahdollisesti venäläisestä sanasta "hui"?

Vastaus

Huijata-sanan alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Sukukielissämme sanalle ei ole vastinetta. Sana saattaisi olla laina kantagermaanin verbistä swikan (pettää), mutta äännehistoriallisista syistä tämä selitys on epävarma.

Huijata-sana on suomen kirjakielessä mainittu ensimmäisen kerran jo vuonna 1644 tulkkisanakirjassa. Verbistä johdettu huijaus-sana eiintyy vasta 100 vuotta myöhemmin Daniel Jusleniuksen sanakirjassa.

Kommentit (0)

Vastauksesi