Mikä on sanojen 'freedom' ja 'liberty' välinen ero? Kiitos jo etukäteen!

Mikä on sanojen 'freedom' ja 'liberty' välinen ero? Kiitos jo etukäteen!

Vastaus

WSOY:n sanakirjan mukaan freedom 1 (eri merk) s vapaus 2 vapaa käyttöoikeus t. pääsy jhk (give sb the ~ of the house) ja liberty s vapaus; (mon) etuoikeudet; at ~ vapaa (tekemään jtak); (rikollisesta ym.) vapaana, vapaalla jalalla; I am not at liberty to tell you minulla ei ole lupa --; take liberty of doing rohjeta tehdä jtak; take the liberties with ottaa vapauksia jkn suhteen; lähennellä jkta

Otavan englannin opiskelijan sanakirjan mukaan freedom on vapaus, vapautus, mm. freedom of speech, when prisoners or slaves gain their freedom, they are set free or the escape; freedom from something you do not want means not being affected by it, liberty on myös vapaus: liberty is the freedom to live your life in the way that you want---,...the rights and liberties of the English people tai If someone is at liberty to do something, they have been given permission to do it. We are not at liberty to disclose that information. - Meillä ei ole lupaa paljastaa sitä.

Kommentit (0)

Vastauksesi