Mikä on sanan ”loppuviimein” etymologia

Mikä on sanan ”loppuviimein” etymologia

Onko kyseessä murresana, vanhaa vai uudempaa suomen kieltä?

Vastaus

Se vaikuttaisi sanojen loppu ja viimein yhdistelmältä. Keinotekoisen oloinen tulos tarkoittanee samaa kuin ilmaisu loppujen lopuksi tai lopulta. Näin ainakin voi päätellä yhteyksistä, joissa se verkkokirjoittelussa esiintyy. Harvemmin loppuviimein-sanaa näkee virallisemmissa teksteissä tai ammatikseen kirjoittavien ilmaisussa. Loppuviimeksi-versiotakin näyttäisi esiintyvän.

Jukka Korpelan Nykyajan kielenopas -verkkosivuilla loppuviimeksi mainitaan yhtenä esimerkkinä rasittaviksi koetuista muoti-ilmauksista. Murretta se ei ole, vaan uudempi puhekielenomainen ilmaisu. Helsingin Sanomien uutisarkiston haussa loppuviimein tuottaa muutaman tuloksen alkaen vuodesta 2006. Lehteen sana on päätynyt toimittajien siteeratessa haastateltavien puheita.

Kommentit (0)

Vastauksesi