Mikä on painavin alkuaine?

Mikä on painavin alkuaine?

En löytänyt varmaa tietoa netistä. Osmium oli toisella sivulla painavin ja iridium toisella.

2 vastausta

Mikäli tarkoitat atomipainoa eli alkeishiukkasten määrää per atomiydin, niin lukion fysiikan tietojen mukaan (alkuaineiden jaksollinen järjestelmä) se olisi uraani. Uraani- esiintymät ovat kohtalaisen harvinaisia ja niissä on erilaisia tämän alkuaineen muunnoksia. Uraanin  atomiytimen liki 300 alkeishiukkasparia antoivat ennennäkemättömän räjähdysvoiman atomipommiin v. 1945, kun hiukkaskiihdyttimellä aiheutettiin atomiytimien hajoamisen ketjureaktio uraanilataukseen.

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on yksi ihmishengen suursaavutuksista, joten toivoisi mahdollisimman monien ihmisten perehtyvän tähän järkyttävän hienoon löydökseen, joka määrällisin selitysperustein pystyy selittämään lähes kaiken universumin materian laadulliset eroavuudet.

Kommentit (0)
28.08.201322:00
98947
64

Uraani on kyllä luonnossa esiintyvistä alkuaineista atomipainoltaan painavin, mutta ihminen on laboratorioissa luonut, törmäyttämällä atomeja, vielä painavampia alkuaineita ja numero 118, Ununoktium on tähän mennessä luoduista painavin.

Kysyjän viittaamat Osmium ja Iridium ovat taas tilavuutensa nähden painavimpia, noin kaksi kertaa lyijyä painavampia. Laskennallisesti Iridium on hieman painavampi, mutta tätä ei ole mittaamalla pystytty todistamaan.

Lisää lähteissä.

Kommentit (0)

Vastauksesi