Mikä on oikeustieteen tohtorin keski-ikä?

Mikä on oikeustieteen tohtorin keski-ikä?

Minkä ikäisenä oikeustieteen tohtorin tutkinto on keskimäärin suoritettu? Onko keski-ikä pysynyt samalla tasolla vai onko ollut vaihtelua vuosien tai vuosikymmenien aikana? Ovatko oikeustieteen tohtorit suorittaneet ensin lisensiaatin tutkinnon vai ovatko suoraan hypänneet maisterista tohtoriksi?

Vastaus
03.10.201815:30
775
21

Valitettavasti pitkän aikavälin ikätilastoja ei ole vapaasti saatavilla. Opetushallinnon Vipunen-tietokannasta löytyvät vain vuosien 2010 - 2016 tiedot, eikä niiden perusteella voi tehdä päätelmiä suuremmista historiallisen muutoksen kehityslinjoista. Vuonna 2016 tohtorin tutkinnon suorittaneiden keski-ikä oli 41,0, kun taas vielä 2010 väiteltiin hieman nuorempana (38,3). Tarkastelujakson korkein keski-ikä jää kuitenkin näiden väliin: vuonna 2013 oikeustieteen tohtorin keski-ikä oli 45,3. Koska tohtorin tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärät ovat varsin pieniä, vaihtelut eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja selittynevät sattumalla.

Tietoja tohtorin tutkinnon suorittajien iästä on kyllä tilastoitu pidemmältäkin ajalta, mutta niihin ei pääse suoraan käsiksi Vipusen kautta. Pidempiä aikasarjoja on mahdollista laskea Tilastokeskuksen aineistoista maksullisena tietopalveluna.

Myös tietoja tutkinnon suorittajien aiemmista tutkinnoista voi periaatteessa hakea Vipusen kautta, mutta näin pieniä ryhmiä koskevia tietoja ei palvelussa ilmeisesti näytetä. Jotain voi ehkä silti päätellä oikeustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen kokonaismäärien kehityksestä 2000 - 2017. 2000-luvun alussa lisensiaatin tutkintoja suoritettiin selvästi enemmän kuin tohtorin tutkintoja ja vasta 2007 tohtorin tutkintojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa lisensiaatin tutkintojen määrän. Viime vuosina uusien tohtorien määrä on kuitenkin ollut vähintään kolminkertainen verrattuna lisensiaatteihin. Voinee siis olettaa, että myös lisensiaatin tutkinnon suosio välivaiheena ennen tohtorin tutkintoa on vähentynyt. Teoriassa mahdollista on toki sekin, että tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat aina olleet enimmäkseen eri ihmisiä (tai olivat ainakin silloin, kun lisensiaatin tutkintoja vielä suoritettiin enemmän).

Kommentit (0)

Vastauksesi