Mikä on moottoritien ja rautatien ylittämisen kieltojen oikeusperusta?

Mikä on moottoritien ja rautatien ylittämisen kieltojen oikeusperusta?

Yleisen käsityksen mukaan moottoritien ylittäminen jalan on kielletty, samoin rautatien ylittäminen muualta kuin tarkoitusta varten erikseen osoitetuista kohdista. Mikä siis on näiden, viranomaistenkin usein eri yhteydessä esittämien kieltojen oikeusperusta?

Tieliikennelaki (2018/729) ei sano mitään moottoritien ylittämisestä eikä edes moottoritiellä liikkumisesta jalan – viime mainittu tosin lienee jokseenkin aina erikseen liikennemerkillä kielletty. Tämä perusteella olisi kai syytä olettaa, että moottoriteihin pätisivät samat yleiset säädökset kuin muidenkin teiden ylittämiseen (16 §): ”Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien tai ali- tai ylikulkua käyttäen, jos sellainen on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja risteyksen vierestä, jos sellainen on lähellä.” En löytänyt asiasta oikeuskäytäntöä ainakaan Finlexin avulla. Myöskään rautatien ylittämisestä en onnistunut löytämään säädöksiä tieliikennelaista, raideliikennelaista (2018/1302) enkä ratalaista (110/2007).

Esimerkiksi Ratahallintokeskuksen julkaisussa “Luvattomien radanylitysten estäminen” vuodelta 2007 sanotaan: “Rautatielain mukaan rautatien ylittäminen on sallittua vain paikoissa, jotka ovat siihen tarkoitukseen merkittyjä”, mutta tällaista säädöstä en onnistunut löytämään sen enempää tuolloin voimassa olleesta rautatielaista (555/2006) kuin nykyisestä raideliikennelaistakaan. Lähimmäksi pääsee raideliikennelain 174 §: ”Joka tahallaan tai huolimattomuudesta – – 5) liikkuu tai oleskelee asiattomasti rataverkolla, ratapiha-alueella, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä – – on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, raideliikennelainsäädännön rikkomisesta sakkoon.” Mutta lakitekstissä puhutaan vain asiattomasta liikkumisesta ja oleskelusta, ei radan ylittämisestä. Tästäkään aiheesta en löytänyt oikeuskäytäntöä.

Mihin säädöksiin ja/tai käytäntöihin siis perustuvat moottoritien ja rautatien ylittämisen kiellot, vai onko tilannetta tulkittava niin, että itse asiassa kumpikaan ei lain nojalla ole kiellettyä.

Vastaus
04.12.201914:36
80844
18

729/2018:n pykälässä 163 on kerrottu jalankulkijan rikkomukset, joista yksi on rikkoa pykälässä 58 kerrottua vaatimusta, että moottoritiellä voi liikkua vain moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Kyllä minun ymmärryksellä radan ylitys kävellen on asiatonta liikkumista rataverkolla (ellei ole huoltotöissä tms). Voitko ylittää radan liikkumatta? Voitko ylittää radan ilman oleskelua rataverkolla? Ja asiatonta se on, ellei sinulla ole syytä olla radalla, ei riitä että sinulla on asiaa toiselle puolelle.

Kommentit (2)
Hyvä vastaus, Köpi. Ehkei yleensäkään kannata tuudittautua siihen uskoon, että k... Hyvä vastaus, Köpi. Ehkei yleensäkään kannata tuudittautua siihen uskoon, että kaikki, mitä ei ole erikseen kielletty, olisi sallittua.
4.12.2019 16:01 Lahja Kotka 27938
Loistava vastaus Köpi K:lta, kuten aina.
5.12.2019 08:20 taavi virtanen 4883

Vastauksesi