Mikä on kunnalle tehtävä muistutus ja mistä asioista sen voi tehdä?

Mikä on kunnalle tehtävä muistutus ja mistä asioista sen voi tehdä?

Lisäksi haluaisin tietää, miten kaavamuutosta voi vastustaa?

Vastaus

Kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita erilaisissa asioissa. Kunnanvaltuuston pitää käsitellä näitä kansalaisaloitteita kerran vuodessa. Valittaa voi lähinnä niistä asioista, joista kunta päättää; kunnanvaltuuston päätöksistä ja kuntayhtymän ylimmän tai ainoan toimielimen päätöksistä. Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Kuntalaisille suunnattu osallistumisen käsikirja "Vallakas" on ladattavissa ilmaiseksi verkosta: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=308  Siitä löytää ohjeistusta kotikunnan asioihin vaikuttamisesta. Myös kaavapäätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksin. Toisaalta vaikutuksiltaan vähäisten kaavamuutosten kohdalla valitusoikeus on poistettu kunnan jäseneltä ja se on viranomaisten ja järjestöjen ohella niillä joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi