Mikä olisi sopiva ikä alkaa seurustella?

Mikä olisi sopiva ikä alkaa seurustella?

Vastaus

Mitään ehdotonta ja yksiselitteistä vastausta ei voi antaa, koska ihmiset ovat yksilöllisiä. Varhaisnuoruudessa, alle 15-vuotiaana ei kuitenkaan ole tarpeen edes yrittää ryhtyä vakavaan seurustelusuhteeseen, todetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetissä. Keskinuoruudessa (15–17 vuoden iässä) voi osalla jo olla seurustelusuhteita. Tutkimusten mukaan 9.-luokkalaisista tytöistäkin kuitenkin vasta vajaa neljäsosa seurustelee vakituisesti ja pojista vajaa viidesosa. (Katso Nuortennetti)

Sinun kannattaa tutustua myös Väestöliiton Nuoret-sivuston kohtaan Kaverit ja seurustelu. Koululainen-lehden nettisivuilta löydät myös nuorten omaa keskustelua aiheesta.

Loppujen lopuksi olennaista asiassa ei kuitenkaan ole ikä: ei ole olemassa mitään tiettyä ikää, jolloin "kuuluisi" ruveta seurustelemaan. On hyvä odottaa niin kauan, että itsestä tuntuu hyvältä ja seurustelun aloittaminen luontevalta. Jokin ystävyyssuhdekin saattaa jossakin vaiheessa ihan luonnostaan muuttua seurustelusuhteeksi. Niin kuin jokainen ihminen, myös jokainen ihmissuhde on ainutlaatuinen - siksi niille ei voi antaa sääntöjä.

Kommentit (0)

Vastauksesi