Mikä oli suomalaisen työmiehen keskimääräinen päiväpalkka vuonna 1890? Sahalla, puusepänverstaassa.

Mikä oli suomalaisen työmiehen keskimääräinen päiväpalkka vuonna 1890? Sahalla, puusepänverstaassa.

Parhaat kiitokset Kysy.fi toimituksen V.V. Kandestoeberille vastauksesta kysymykseeni, joka koski laivalippujen hintoja Suomesta Amerikkaan vuonna 1890.

2 vastausta

Sahateollisuuden palkoista en tähän hätään löytänyt tietoa, mutta puusepänverstailla tai puusepäntehtaissa työskennelleet ammattipuusepät kuuluivat hyväpalkkaisiin teollisuustyöntekijöihin, joskin palkan määrä vaihteli paljon riippuen esimerkiksi paikkakunnasta, työtehtävästä ja ammattitaidosta: vuonna 1892 puusepäntehtaiden työntekijöiden viikkoansio vaihteli 16,5 ja 21 markan välilllä. (Sarantola-Weiss, Kalusteita kaikille: Suomalaisen puusepänteollisuuden historia, s. 55.)

Kommentit (0)
29.10.201816:09
17028
12

Sahatyömiehen keskimääräinen päiväpalkka Suomessa vuonna 1890 oli 2,26 markkaa. Lievästä nousevasta trendistä huolimatta palkat pysyivät noina aikoina suhteellisen vakaina, sillä inflaatio oli vähäistä.

Puusepänteollisuudessa palkkojen on täytynyt olla selvästi korkeammalla tasolla, koskapa Helsingin kaupungin töissä olleiden kirvesmiesten päiväpalkka kesällä 1890 vaihteli välillä 3,80 - 4,20 markkaa.

Lähde: Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto. Toimittanut Kaarina Vattula. Tammi 1983. (Taulukko 13.6. sivulla 422: "Keskimääräinen sahatyömiehen päiväpalkka vuosina 1860 - 1912 ja tuntiansio vuosina 1913 - 1935".)

 

Lisäys vielä (29.10.2018 klo18.27):

Maan eri osissa palkat kuitenkin, kuten kirjastokin totesi, siis vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi puuseppien ja ja kirvesmiesten (tilastoitu yhtenä ryhmänä) keskipalkka tunnissa vaihteli vuonna 1909 seuraavasti: Helsingissä 56 penniä, muissa kaupungeissa 45, mutta maaseudulla vain 39 penniä.

Sakari Heikkinen et al.: Palkat, toimeentulo ja sosiaalinen rakenne Suomessa 1850 - 1913. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja nro 13. Helsinki 1983.

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi