Mikä oli Lauttasaaren vanhan, 1930-luvulla rakennetun puusillan lakikorkeus?

Mikä oli Lauttasaaren vanhan, 1930-luvulla rakennetun puusillan lakikorkeus?

Vastaus

Helsingin kaupunginvaltuuston vanhoissa asiakirjoissa käsiteltiin vuonna 1963 sillan uusimista. Tekstistä löytyy tällainen maininta: "Komitea toteaa K vston tehneen päätöksen Lauttasaaren nykyisen sillan rakentamisesta 13. 12. 1933. Sillan leveydeksi määrättiin silloin 9,20 m. Sillan kapeuden lisäksi on toisena haitallisena tekijänä sen huomattava korkeus, joka ajoradan pinnan korkeimmalla kohdalla on NN + 12,15 m. Huolimatta siitä, että silta rakennettiin läppäsillaksi, haluttiin purjeveneiden vuoksi alikulkukorkeus mahdollisimman suureksi, mikä toisaalta aiheutti ajoradalle 5 %:n pituuskaltevuuden sillan kaaren osalla."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi