mikä oikeudellinen ero on postiosoitteella ja lähiosoitteella?lähiosoite on...

mikä oikeudellinen ero on postiosoitteella ja lähiosoitteella?lähiosoite on...

mikä oikeudellinen ero on postiosoitteella ja lähiosoitteella?
lähiosoite on kaiketi tarpeellinen esim.pelastuslaitokselle. Mutta jos ilmoitan esim. kuntaan että jakeluosoitteeni on joku muu kuin lähiosoite niin onko kunnan käytettävä ilmoittmaani postiosoitetta?

Vastaus

JUHTA Julkisenhallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on julkaissut vuonna 2005 seuraava dokumentin "JHS 106 Postiosoite"; suosituksessa määritellään koti- ja
ulkomaisissa postilähetyksissä käytettävien
osoitetietojen rakenne ja merkintätavat.
Tämän "oikeudellisempaa" määritelmää en löytänyt.

"Jakeluosoite:
Jakeluosoite yksilöi vastaanottajan postinjättöpaikan.
Jakeluosoite sisältää
· taajamissa kadun tai tien nimen, osoitenumeron ja kirjaimen portaan tunnuksen ja huoneiston
numeron ja mahdollisen jakokirjaimen
· haja-asutusalueilla
kiinteistökohtaisen osoitejärjestelmän piirissä tien nimen, osoitenumeron ja tarvittaessa mahdollisen huoneiston numeron. Jakeluosoitteena voidaan käyttää vastaanottajan postilokeron numeroa (PL, ruotsiksi PB), jolloin toimipaikan
postinumeron viimeinen merkki on 1. Lähetykset voidaan myös ohjata toimipaikasta noudettavaksi käyttämällä postinumeron ja toimipaikan nimen lisäksi sanoja "Noudetaan" tai "Poste restante". "Poste restante" kirjoitetaan lähetyksessä vastaanottajakenttään vastaanottajan nimen ja toimipaikkatietojen
Lähiosoite:
Lähiosoite on kiinteistön tai rakennuksen sijaintiosoite huoneistotunnisteineen. Lähiosoitetiedon antaa kunta.
Rakennuksella voi olla useita lähiosoitteita (esim. kulmatalo).
Postiosoite:
Postiosoite on osoite, jonka postinsaaja (asiakas) on ilmoittanut postilaitokselle osoitteeksi, jonne postinsaaja
haluaa saada postilähetyksensä. Postiosoite on taajamissa yleensä asunnon tai toimitilan virallinen osoite ja
sinällään yksilöivä tieto, mutta haja-asutusalueilla
se voi olla pelkkä postinumero ja toimipaikan nimi
täydennettynä esim. kylän nimellä, jolloin tieto ei ole yksilöivä, vaan usealle postinsaajalle yhteinen."

Katso tarkemmin: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS106/JHS106.pdf

Katso myös Väestörekisterikeskuksen sivuilta muuttoilmoituksesta; monet viranomaiset päivittävät osoitetiedot automaattisesti.
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/www/muuttoilmoitus

Kommentit (0)

Vastauksesi