Mikä on "normaali"? Mistä sana normaali tulee?

Mikä on "normaali"? Mistä sana normaali tulee?

Mikä on "normaali"? Mistä sana normaali tulee? Koska ensimmäisen kerran tuo sana on ilmestynyt käyttöön. Normaalius sosiologiselta kannalta.

Vastaus

Säännönmukaista, säännöllistä, tavallista yms. merkitsevä normaali on ruotsin kautta suomeen lainautunut yleiseurooppalainen sana, jonka pohjana on latinan normalis. Tämä on alkuaan tarkoittanut suorakulmaista tai kulmamitan mukaan tehtyä. Latinan norma merkitsee sekä kulmamittaa että ohjetta tai sääntöä. Suomalaisena sanana normaali on tullut käyttöön 1800-luvun lopulla, jolloin nykyasun rinnalla on käytetty suomalaisella johtimella varustettua muotoa normaalinen. Elias Lönnrotin sanakirjassa 1874 sana esiintyy ainoastaan osana yhdyssanaa normalikoulu 'mallikoulu'. Muuten merkityksessä 'normaali' käytettiin näihin aikoihin mm. sanoja ohjeellinen, johteellinen, säännöllinen ja tavallinen.

Lähde: Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, 2004

"Normi viittaa sosiologisissa teorioissa yleensä sellaisiin vuorovaikutuksen muotoihin, joiden välityksellä yhteisö saa jäsenensä toimimaan tai ajattelemaan tietyllä yhdenmukaisella tavalla. Usein näin tapahtuu rangaistusten avulla, toisinaan taas norminmukaista käyttäytymistä tuetaan palkinnoin."

Lähde: Sulkunen, Pekka: Johdatus Sosiologiaan. WSOY, 1998

Ja lopuksi lainattakoon ajatusta eräältä keskustelupalstalta: "Eikä normaalius ole ollenkaan aina tavoiteltavaa. Mitä teemme pikajuoksijalla, jolla on normaali juoksuvauhti?" Voisiko asian paremmin sanoa?

Kommentit (0)

Vastauksesi