Mikä on nimipäivien alkuperä?

Mikä on nimipäivien alkuperä?

Vastaus

Nimipäivien alkuperä on keskiaikaisissa pyhimyskalentereissa. Ideana oli, että syntyneen lapsen suojelijaksi tuli se pyhimys tai marttyri, jonka muistopäivänä hän oli syntynyt, tai lähinnä olevan päivän mies- tai naispuolinen pyhimys. Kirkko promovoi tätä käytäntöä aktiivisesti vastapainona pakanalliseksi koettuun syntymäpäivän viettoon. (Syntymäpäivän vieton alkuperä on roomalaisessa keisarin palvonnassa.) Myöhemmin suojeluspyhän saattoi valita lapselle vapaammin ja näin nimi- ja syntymäpäivän vietto erkanivat toisistaan.
Pyhimyskalenterin tilalla käytetään Suomessa nykyisin almanakan nimiluetteloa, jota ylläpitää Helsingin yliopiston almanakkatoimisto. Uusi nimi lisätään, kun nimeä on annettu n. 1000 kpl 1900-luvun alusta lukien.

Nimipäivien alkuperästä ja viettoperinteistä on kirjoitettu seikkaperäinen teos:

Minna Saarelma: Nimipäiväjuhlat. Kirjapaja, 2006.

http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=nimip%E4iv%E4juh...

Tietoa myös seuraavista nettitietosanakirjoista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Nimip%C3%A4iv%C3%A4

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=266795&i_word=namnsdag
(käytettävissä Helmet-kirjastojen päätteiltä)

Almanakkatoimiston nettiosoite:

http://almanakka.helsinki.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi