Mikä on miehusta? Onko miehusta vain naisilla? Miksi se on miehusta jos se on...

Mikä on miehusta? Onko miehusta vain naisilla? Miksi se on miehusta jos se on...

Vastaus

Nykysuomen etymologisen sankirjan mukaan miehusta on paidan, puseron tai leningin yms. vaatekappaleen etuosa tai vartalo-osa. Johdos on muodostettu sanasta mies, joka tässä tapauksessa merkitsee yleisesti ihmistä tai ihmisen vartaloa.

Lähde: Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, 2004

Miehusta ei ole vain naisilla. Myös miesten vaatteissa on miehusta. Esim. kunniamerkit kiinnitetään frakin miehustaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi