Mikä on maailman suurin numero?Kuinka monta dinosauruslajia asusti...

Mikä on maailman suurin numero?Kuinka monta dinosauruslajia asusti...

Mikä on maailman suurin numero?
Kuinka monta dinosauruslajia asusti maalla?
Montako litraa maapallolla on vettä?

Vastaus

Vastaajan kannalta olisi helpompaa jos kysymykset esitettäisiin erillisinä - tämä nopeuttaisi myös vastauksen saamista.

1. Oletan, että tarkoitat numerolla lukua. Jos, niin vastaus riippuu siitä, mitä puolestaan luvulla tarkoitetaan. Ns. alkuluku on lukua 1 suurempi luonnollinen luku, joka ei ole jaollinen muilla positiivisilla kokonaisluvuilla kuin yhdellä ja itsellään. Alkulukujen joukkoa merkitään kirjaimella P. Ensimmäiset alkuluvut ovat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Alkulukuja on ääretön määrä. Alkulukujen laskemiseksi on olemassa useita algoritmeja. Yksi yksinkertaisimmista algoritmeista on Eratostheneen seula, joskin se on työläs ja hidas suurten alkulukujen etsimiseen. Eukleides antoi vanhimman tunnetun todistuksen alkulukujen määrän äärettömyydelle. Todistus kuuluu seuraavasti:

Ota äärellinen joukko perättäisiä alkulukuja. Kerro ne kaikki keskenään ja lisää yksi. Tulos ei ole jaollinen valitun joukon alkuluvuilla, koska jakojäännökseksi jää tällöin yksi. Niinpä sen täytyy olla joko uusi alkuluku tai jaollinen alkuluvulla, joka ei kuulunut valittuun joukkoon.

Kalifornian yliopiston tutkijat ovat löytäneet maailman toistaiseksi suurimman alkuluvun eli luvun, joka on jaollinen vain yhdellä ja itsellään. Lukua on hiukan vaikea esittää visuaalisessa muodossa, sillä siinä on lähes 13 miljoonaa numeroa. Seuraava matemaatikkojen tavoite on löytää 100 miljoonan numeron alkuluku. Alkuluvut ovat kiinnostaneet matemaatikkoja jo tuhansia vuosia. Kuten sanottua, niitä on olemassa ääretön määrä - alkulukujen ennätykset koskevatkin vain suurinta tunnettua yksilöä, eivät koskaan suurinta olemassa olevaa alkulukua.

2. Dinosauruslajeja on nimetty noin 700 - 800 fossiilien mukaisesti. Näistä nimetyistä osa on määritelty vajavaisten fossiilien perusteella ja on ilmeistä, että lajien määrä vähenee näistä jopa puoleen, sillä jotkin lajit ovat tulleet määritellyksi ja nimetyksi useammin kuin kerran. Dinosaurusten fossiileja on löydetty kaiken kaikkiaan hieman yli 2000. Useimmat löydetyistä fossiileista ovat vain osia luurangoista, joskus hyvinkin pieniä osia - kokonaisen fossiloituneen luurangon löytyminen on hyvin harvinaista. Toisaalta suuri määrä dinosaurusten löydettyjä, vajavaisia fossiileja odottaa edelleen määrittämistään ja suuri määrä entuudestaan täysin tuntemattomia dinosauruksia lepää fossiileina vielä löytämättöminä. Steven Wang ja Peter Dodson Pennsylvanian yliopistosta ovat arvioineet, että eri dinosauruslajeja on elänyt ehkä noin 1900.

3. Maapallon veden kokonaismäärän arvioiminen on hankalaa, sillä vesi on jatkuvassa liikkeessä muuttuen nesteestä höyryksi tai kiinteään muotoon ja takaisin. On tavallista arvioida veden määrää niin kutsutussa hydrosfäärissä, joka tarkoittaa kaikkea vapaata vettä ilmakehässä, maan pinnalla sekä maaperässä 2000 m syvyyteen asti. Nykyinen arvio on, että hydrosfääri sisältää vettä noin 1 386 miljoonaa km3. Tästä vesimäärästä 97.5 % on suolaista ja 2.5 % makeaa. (UNESCO 2000)

Internet-osoitteita:

http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/fakki.htm

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/article131471.ece?s=l&wtm=-17092008

http://www.water.tkk.fi/wr/kurssit/verkkokirja/vesivarat.html#maara
http://www.water.tkk.fi/wr/kurssit/verkkokirja/vesivarat.html#maara

Kommentit (0)

Vastauksesi