Mikä on Lapp-laktaasipuutos eli ns. saamelaisten hypolaktasia?

Mikä on Lapp-laktaasipuutos eli ns. saamelaisten hypolaktasia?

Mikä on Lapp-laktaasipuutos eli ns. saamelaisten hypolaktasia? Miten se eroaa tavallisesta hypolaktasiasta?

Vastaus

Hyvä kysyjä, iGS -vastaajilla ei ole lääketieteellistä koulutusta ja pätevyyttä, joten joudun vastaamaan lähteiden perusteella.

Hypolaktasialla tarkoitetaan suolilaktaasin maitosokeria hajottavan entsyymin puutetta. Laktaasientsyymiä muodostuu jo vastasyntyneellä ja sen muodostus jatkuu läpi elämän, mutta osalla ihmisistä laktaasientsyymin muodostuminen heikkenee runsaasti aikuisiässä. Tilaa kutsutaan hypolaktasiaksi eli laktoosi-intoleranssiksi.

Hypolaktasiaa on Suomen väestöstä 17 prosentilla, suomenruotsalaisilla 8 prosentilla. Saamelaisilla koltilla esiintyvyys on 60 %, kalastaja- ja
tunturisaamelaisilla 25–37 %. Saamelaisilla hypolaktasiaa siis esiintyy huomattavasti enemmän kuin muulla väestöllä.

Laktoosin siedosta on ollut hyötyä ihmiskunnalle kautta aikojen. Geneettinen valinta on todennäköisin syy hypolaktasian esiintyvyyseroihin maailmassa. Geenimuutosten seurauksena laktaasin muodostus säilyi muutamilla yksilöillä läpi elämän. Kun karjanhoito yleistyi ja ihmiset alkoivat käyttää maitoa ravintona myös imetyksen jälkeen, olivat laktoosia sietävät paremmassa asemassa kuin muut, koska pystyivät käyttämään maidon hyväkseen myös huonossa ravintotilanteessa. Saamelaisalueella karjanhoito on ollut vähäistä, joten laktoosin sietokykyä ei ole päässyt kehittymään kaikille.

Geneettisen valinnan teoria saa vahvistusta, kun hypolaktasian esiintymistä verrataan karjanhoidon historiaan. Mitä kauemmin väestö on pitänyt karjaa ja juonut maitoa aikuisiällä, sitä harvinaisempaa hypolaktasia on ja toisinpäin.

Suomalainen perhetutkimus on osoittanut, että hypolaktasia periytyy peittyvästi eli resessiivisesti: jos molemmilla vanhemmilla on hypolaktasia, se kehittyy myös kaikille lapsille. Jos vain toisella vanhemmista on hypolaktasia, se ei välttämättä kehity lapsille lainkaan tai ainakaan kaikille lapsille. Toisaalta hypolaktasia voi kehittyä neljäsosalle lapsista, jos vanhemmilla on kyseinen perintötekijä piilevänä.

Saamelaisalueella esiintyvä Lapp-laktaasinpuutos näyttää siis olevan vahvasti perinnöllistä. Saamelaisalueella on ollut myös yleistä, että puoliso on haettu läheltä - siten Lapp-laktaasipuutos on usein periytynyt molemmilta vanhemmilta. Sen tarkempaa selitystä Lapp-laktaasinpuutokseen en ole löytänyt.

Lähteet:
Laktoosi ja laktoosi-intoleranssi. Tietoa maidosta ja terveydestä. Maito ja Terveys ry. 2001.

Verkkolähteet:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt012....

http://www.maitojaterveys.fi/www/fi/liitetiedostot/laktoosi.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi