Mikä kokonaisuudessaan on Suomen huumepoliisi?

Mikä kokonaisuudessaan on Suomen huumepoliisi?

Mediassa puhutaan yleensä yleisesti huumepoliisista jne. En kuitenkaan googlella löydä mitään tiettyä huumepoliisin yksikköä tai muuta vastaavaa. Käsitettä käytetään siis todella yleisesti. Haluaisinkin tietää, että mikä on mahdollisesti huumepoliisin kattoyksikkö tai onko sellaista edes, vai toimiiko huumepoliisi vain paikallistasolla yksityistapauksia tutkien (tarkoittaen, ettei valtakunnan laajuista yhtenäistä yksikköä tai toimintaa ole). Entä onko poliisilla pieniä vaikkapa eri kaupunkeihin keskittyviä paikallisyksiköitä? Ja milloin huumepoliisi on perustettu?

Vastaus

Poliisin organisaatio on sisäministeriön alainen. Poliisihallitus suunnittelee, kehittää, johtaa ja valvoo Suomen poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Suoraan poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliislaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt, kuten keskusrikospoliisi.

Tavallaan huumerikollisuuden tutkinta jakaantuu kolmeenkin osaan. Sitä suorittavat keskusrikospoliisi ja paikalliset huumausainerikosyksiköt. Panoksensa työhön antaa myös tulli omalla valvonnallaan. Yhteistyöhön ja keskinäiseen tiedottamiseen varmaankin pyritään, mutta ainakin Helsingin huumepoliisin ja krp:n yhteistoimintaa on ajoittain arvosteltu.

Helsingin poliisiin perustettiin vuonna 1967 erityinen tarkkailuryhmä, jonka piti valvoa huumausainerikollisuutta. Samana vuonna myös keskusrikospoliisi sai vastaavan ryhmän. Rikostutkinta oli alkuun vähän kankeaa,  koska poliisi ei oikein tuntenut huumausainemarkkinoiden toimintaa. Helsingin huumeryhmä ryhtyi suorittamaan kenttävalvontaa, tiedonhankintaa tehostettiin ja oppia haettiin myös ulkomailta. Ryhmä toimi alkuvuosina huoltopoliisin yhteydessä, mutta siirrettiin sitten organisatorisesti rikospoliisiosastoon.

Helsingin huumepoliisissa työskenteli alkuun viisi henkilöä, mutta 1970 jo lähes kolmekymmentä. Tuohon aikaan huumerikollisuus keskittyi Helsinkiin (yli 80% tapauksista). Vasta 1980-luvulle tultaessa tapahtui muutos, jonka jälkeen Helsingissä kirjattiin enää noin joka kolmas maan huumausainerikoksista. Todennäköisesti poliisi oli jo oppinut tunnistamaan huumeiden käytön paremmin pääkaupungin ulkopuolellakin. Nykyään useimmissa suurimmissa kaupungeissa toimii erillinen huumausainerikosyksikkö. Helsingin Sanomat kertoi uutisessaan 29.9.2000, että Suomessa oli tuolloin noin 170 päätoimista huumetutkijaa, jotka käyttivät yli puolet työajastaan huumerikosten tutkintaan.

Yrjö Ketosen toimittama kirja Huumepoliisin jalanjäljissä (IH-kustannus, 2015), kertoo erityisesti Helsingin poliisilaitoksen huumeryhmän toiminnasta 50 vuoden ajalta. Sen lisäksi se esittelee huumausainerikosten selvittelyä Suomessa yleisemminkin. Kokemuksiaan toiminnasta kertovat eläköityneet ja edelleen palveluksessa olevat päälliköt ja työntekijät. Jos huumepoliisin toiminta kenttätasolla kiinnostaa, on kirja sopivaa luettavaa. Sivutaan siinä vähän organisaatiota, työnjakoa ja hierarkiaakin.

Kommentit (0)

Vastauksesi