Mikä on jätelain roskaamista?Mikäli ostan vanhan auton josta puran osia pois...

Mikä on jätelain roskaamista?Mikäli ostan vanhan auton josta puran osia pois...

Mikä on jätelain roskaamista?Mikäli ostan vanhan auton josta puran osia pois omaan käyttööni,niin kuinka kauan se saa olla pihallani ennen kuin naapurin soitto viranomaisille aiheuttaa toimenpiteitä.Tarkoitan näitä virkamiehiä jotka kiertelee joka kevät ajaen korttelirallia nuuskien ihmisten pihoja?
Entä kuinka kauan naapurin pappa saa pitää hakkaamatonta halkopinoaan tontilla ennen kuin voin soittaa siitä viranomaisille.Auttaako asiaa jos piilotan autoni pressun alle,niin eihän naapuri voi tietää mitä sen alla on.Eikö hän syyllisty johonkin jos menee luvatta tontilleni nosteleen pressun helmaa?Vaimonsa helmaa voi nostella tarpeensa mukaan.

Vastaus

Ensiksi painotan, ettei meillä ole laintulkintaan vaadittavaa pätevyyttä.
Roskaamista on jätelain (1072/1993) 19 §:n mukaan ympäristöön jätetty käytöstä poistettua kone, laite, ajoneuvo, alus tai muu esine, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Auto muuttuu jätelain mukaan jätteeksi siinä vaiheessa, kun se on poistettu käytöstä tai se aiotaan poistaa käytöstä tai omistaja on velvollinen poistamaan auto käytöstä. Tällaisen ajoneuvolla on vain romuarvoa tai arvoa korkeintaan muutamia satoja euroja.

Mikäli tällainen romuauto sijaitsee yksityisellä pihalla tai yksityisen omistamalla maa-alueella on alueen omistaja velvollinen jätelain roskaamiskiellon mukaan siirtämään ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kunnat.net-sivulla sanotaan seuraavasti: ” Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se ei aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset saattavat soveltua myös autonromujen varastointiin.
Ulkovarastoinnista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:ssä. Sen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella varastointi on ulkosalla järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.
Jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin (182 §). Määräystä tai kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.”

Kunnat.net-sivulla sanotaan myös: ”Jätelain (1072/1993) 20 §:n mukaan roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Jätelain 21 §:n 1 momentin nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.
Jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvollisuutensa, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä alueen haltijan puhdistamaan roskaantuneen alueen.”
Pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat suorittavat tonttien ja kiinteistöjen siisteyden kunnossapidon valvontaa.
Lisätietoja voi kysyä oman kunnan rakennusvalvonnan viranomaisilta.

Lähteet:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/jatehuolto/jateohjeita...

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/jatehuolto/jateohjeita...

http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx

Kommentit (0)

Vastauksesi