Mikä on järkevä minimietäisyys kahden mökkitontille rakennettavan rakennuksen:...

Mikä on järkevä minimietäisyys kahden mökkitontille rakennettavan rakennuksen:...

Mikä on järkevä minimietäisyys kahden mökkitontille rakennettavan rakennuksen: varaston ja puuceen välillä niin ettei ilman vesirännejä olevalta katolta tuleva sadevesi roisku toisen seinää lahottamaan? Kumpaankin tulee loiva harjakatto ja kattojen lape on on kummassakin samoin päin.

Vastaus

Sadevesi ei kovin pitkälle räystään reunalta tipu, joten jos järkevän minimietäisyyden kriteeri on viereisen rakennuksen seinän kastuminen, voivat rakennelmat olla hyvinkin lähekkäin. Ei tosin ole kovin järkevää valuttaa vesiä toisen rakennuksen perustuksillekaan. Riippuen lappeen pituudesta, maaperästä sekä rakennuksen perustuksen korkeudesta, vesi saattaa joutua seinälle myös maan kautta roiskuessaan.

Mikäli tilanne sallii, saattaisi olla fiksumpi jättää rakennuksien väliin vähintään pari metriä ja asentaa niihin vesikourut. Vai miten olisi yhtenäinen rakennus?

Aivan aluksi kannattaa kuitenkin selvittää kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta pidetäänkö suunnittelemaasi varastoa rakennuksena vai vähäisempänä rakennelmana. Rakennus vaatii aina rakennusluvan ja siinä tapauksessa sillä on kuntakohtaisia minietäisyyksiä muihin rakennuksiin nähden. Luultavasti nuo luetaan kevytrakenteisiksi rakennelmiksi, mutta nekin saattavat tarvita toimenpideluvan.

Esimerkki Lahden kaupungin rakennelman määritelmistä:
http://www.lahti.fi/www%5Ccms.nsf/pages/D16EE9B779A05C74C2256F340031E3AB...

Rakentamista koskevia määritelmiä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#P113

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#P125
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#P62

Kommentit (0)

Vastauksesi