Mikä instanssi päätti siirtää osan sosiaalitoimesta KELA:lle?

Mikä instanssi päätti siirtää osan sosiaalitoimesta KELA:lle?

Koska se ei vieläkään toimi!!!

Vastaus

Moiset uudistukset vaativat useita lainmuutoksia, joten asiasta on voinut päättää vain eduskunta. Asiaa on tietysti valmisteltu komiteoissa ja niiden mietintöjen perusteella hallitus on laatinut tarpeelliset lakitekstit ja hyväksyttänyt ne eduskunnalla. 

Kansalaisten moneen kertaan esittämä toivomus on ollut, että kaikki palvelut pitäisi saada yhdeltä ja samalta luukulta.   

 

Kommentit (0)

Vastauksesi