Mikä on ihmisen keskimääräinen lukunopeus?

Mikä on ihmisen keskimääräinen lukunopeus?

Mikä on ihmisen keskimääräinen lukunopeus? Esimerkiksi, kuinka monta merkkiä suomalainen keskimäärin lukee minuutissa/ tunnissa?

Kiitos!

Vastaus

Lukunopeus riippuu paljon siitä, kuinka paljon lukija tietää ennestään luettavasta aiheesta, minkälaista tekstiä luetaan ja mikä on tekstin lukemisen päämäärä. Jos teksti halutaan vain silmäillä läpi, ja teksti on jo entuudestaan tuttua, se voidaan silmäillä nopeastikin. Ymmärtävään lukemiseen tarvitaan kuitenkin tarkkaa lukemista, jossa teksti luetaan lähes sana sanalta. Tällöin lukeminen on kohtuullisen hidasta.

Yksittäisen ihmisen ns. normaalia lukunopeutta on myös hankala tietää. Mitattaessa henkilön lukunopeutta voidaan sanoa, onko nopeus mahdollisesti pienempi vai suurempi kuin normaaliväestön (jos sellainen keskiarvo on tiedossa). Ei voida kuitenkaan tietää, onko tutkittavan henkilön lukunopeus hidastunut vai nopeutunut, ellei häntä ole testattu useita kertoja.

Liian hidas lukeminen on ongelma silloin, kun ei pysty havaitsemaan tekstin kokonaisuutta, vaan keskittyy vain tekstin yksityiskohtiin. Tällöin on syytä yrittää nopeuttaa lukemistaan ja koettaa löytää tekstistä pääasiat. Lukemista pystyy nopeuttamaan tiettyyn rajaan asti. Erilaiset pikalukemisoppaat sisältävät kuitenkin paljon ohjeita, joiden toteuttaminen on uusimman silmänliiketutkimuksen mukaan mahdotonta.

Eräällä lukemisnopeutta kehittävällä kurssilla osaanottajien lukunopeuden keskiarvo oli 183 sanaa minuutissa. Koulutus vaikutti lukunopeuteen jonkin verran. Kansa-, keski- tai peruskoulun käyneiden lukunopeus oli keskimäärin 173 sanaa minuutissa ja niiden, joilla on tieteellinen koulutus (lisensiaatti tai tohtori) se oli 191.

Lähteitä:
http://www.oppiminen.utu.fi/Luke/Lukun.htm
http://www.arlainst.fi/nv-peda/naonkaytto/ongelmat.htm
http://members.surfeu.fi/kalevi.kantele/p5.html

Pikalukemisen kritiikistä : http://www.oppiminen.utu.fi/Luke/p

Kommentit (0)

Vastauksesi