Mikä on höplä?

Mikä on höplä?

Vastaus

”Suomen murteiden sanakirja” (osa 4; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Painatuskeskus, 1994) kertoo, että sanalla ”höplä” on useita merkityksiä. Sen merkitys voi olla ’höllä, löyhä, löysä, huonosti kiinni tai koossa pysyvä, hauras’ tai ’veltto, vetelä, voimaton, saamaton, leväperäinen’.

Sanonta ”vetää höplästä” perustunee kolmanteen merkitykseen, joka on ’huuli, huulet, suu’. Samalla tavalla huijaamiseen voidaan viitata ilmauksella ”vetää huulesta” tai ”vetää nenästä”. ”Höplä” voi viitata vielä erityisesti hevosen huuleen tai hevosmaiseen lerppahuuleen. Neljäs merkitys ilmaisee täpäryyttä: ”höplällä” olisi sama kuin yleiskielen ”täpärällä, vähällä tekemäisillään”.

Kommentit (0)

Vastauksesi