Mikä on hapen (happimolekyylin) koko reitti hengityksestä munuasvaltimoon?

Mikä on hapen (happimolekyylin) koko reitti hengityksestä munuasvaltimoon?

Mikä on hapen (happimolekyylin) koko reitti hengityksestä munuasvaltimoon? En löydä selkeää tietoa asiasta. Kiitos avusta.

Vastaus

Hengitettäessa ilma kulkeutuu keuhkoihin hengitysteitä pitkin. Keuhkojen hiussuonistossa keuhkorakkuloista siirtyy vereen happea. Kaasujen vaihto keuhkorakkuloiden ja ilman välillä perustuu siihen, että kaasut pyrkivät siirtymään suuremmasta osapaineesta pienempään. Hapen siirtyminen ilmasta vereen on tarkemmin kuvattu esimerkiksi kirjassa Ihmisen fysiologia ja anatomia. Vereen siirtyneestä hapesta 99% on sitoutuneena punasolujen hemoglobiiniin. Hemoglobiinimolekyyli vastaa veren hapenkuljetuksesta.

Sydämen vasen kammio pumppaa keuhkoista tulevaa happirikasta verta valtimoita pitkin muualle elimistöön. Sydämen vasemmasta kammiosta lähtee suurin ison verenkierron valtimo, aortta. Aortan haarautumisesta löytyy kaavakuvia alla mainituissa kirjoissa. Munuaisvaltimot ovat vatsa-aortan parillisia haaroja.

Tässä on yksinkertaistettuna hapen kulkeutuminen keukoista munuaisvaltimoon. Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy seuraavista lähteistä:

Haug, Egil: Ihmisen fysiologia (WSOY, 1995)
Ihmisen fysiologia ja anatomia/ Walter Nienstdet et al (WSOY, 2002)
Galenos: ihmiselimistö kohtaa ympäristön/toim. Raimo Hiltunen et al (WSOY, 2001)

http://ffp.uku.fi/cgi-bin/heart/presenter.pl?slideshow_id=1&slide_id=3&l...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Verenkierto

Kommentit (0)

Vastauksesi