Mikä on EU:n virallinen kaupungin määritelmä?

Mikä on EU:n virallinen kaupungin määritelmä?

2 vastausta

Kysyimme asiaa Uudenmaan eurooppatiedotuksesta ja saimme tiedon, että EU:lla ei ole virallista määritelmää kaupungille.

Euroopan Unionin tilastovirasto on kuitenkin määrittänyt kaupungille kaksi kriteeriä:
asukasluvun pitää olla yli 50 000 ja asukastiheyden vähintään 500 neliökilometrillä. (Helsingin Sanomien artikkeli 6.11.2004):
Kyseisen artikkelin loppuosa herätti aikoinaan paljon keskustelua, sillä näiden kriteereiden mukaan Suomessa olisi ollut 2004 vain seitsemän kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Vantaa, Lahti, Turku, Espoo ja Joensuu. Esimerkiksi Tampere, Oulu, Vaasa, Kuopio ja Lappeenranta täyttäisivät kriteerin asukasluvun mutta eivät asukastiheyden mukaan.

Suomestakaan "virallista" määritelmää kaupingille ei näytä löytyvän.
Vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain mukaan Suomessa on vain kuntia, mutta kunta voi käyttää kaupunkinimitystä. Tilastokeskuksen tilastoissa jako kuntiin ja kaupunkeihin on korvattu kuntaryhmityksillä.
Tilastollisia kuntaryhmiä ovat kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat ja maaseutumaiset kunnat. Kaupunkimaisella kunnalla tarkoitetaan kuntia, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
http://www.stat.fi/meta/kas/kunta.html
Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2008, Tilastokeskus, 2008.

Kaupungin käsitettä voi lähestyä myös filosofian näkökulmasta, näin tekee Pauli-Tapani Karjalainen artikkelissaan Kaupungin eri olomuotoja. (Niin & näin)
http://www.netn.fi/198/netn_198_kaup3.html

Euroopan Unionia koskevia kysymyksiä voi lähettää myös Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalveluun:
http://ec.europa.eu/finland/abc/faq/info_service/index_fi.htm
Eurooppatiedotuksen asiakaspalvelupisteet maakunnissa:
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/public/default.aspx?nodeid=37782&content...

Kommentit (0)
14.11.201615:42
17294
106

Sen takia esim. Tampereella on valtava asuinrakentamisen buumi, että saataisiin sille "eurooppalainen" status. Piti rakentaa tunneli tasaiselle maalle, niin että sen päälle ja edelleen Näsijärven rantaan asti saataisiin rakennetuksi asuintaloja.

Kommentit (0)

Vastauksesi