Mikä ero on lomakkeella ja kaavakkeella? Onko veikkauskuponki lomake vai kaavake?

Mikä ero on lomakkeella ja kaavakkeella? Onko veikkauskuponki lomake vai kaavake?

3 vastausta

Kielitoimiston sanakirjan mukaan lomake on täytettävä paperiarkki t. kortti, johon on painettu täyttämisviitteet ja varattu tyhjää tilaa vastaavia merkintöjä varten. Lasku-, kysely-, veroilmoituslomake. Ketjulomake. Täyttää lomake. Saman sanakirjan mukaan kaavake on synonyymi sanalle lomake.

Kotuksen verkkosivuilta löytyy artikkeli,  jossa pohditaan näiden kahden sanan eroa. Lomake-sanaa on nykyisin totuttu pitämään yleisesti parempana. Syytä tähän etsiessään artikkelin kirjoittaja päätyy aina 1920-luvulle ja Nykysuomen sanakirjan kokoamisen alkuvaiheisiin. Vuonna 1920 julkaistiin Kotikielen Seuran lehdessä Virittäjässä Oikeakielisyyttä-palstalla seuraava tulkinta kaavakkeen ja lomakkeen käytön rajoista: ”Lomake (blankett) sisältää tyhjiä ’lomia’, jotka käytettäessä täytetään; kaavake (formulär) annetaan käyttäjän malliksi, ohjeeksi, jonka mukaan hänen tulee omakätisesti kirjoittaa sanottavansa kokonaan.” Tosin kirjoittaja myönsi, ettei lomake-sana ole muodoltaan kovin onnistunut.

Kotuksen artikkeli kannattaa lukea kokonaan. Kielitieteilijä ja kielenhuollon asiantuntija E. A. Saarimaa piti vuoden 1947 Kielenoppaassaan kaavake-sanaa oikeastaan parempana vaihtoehtona. "Onko lomake-suositukselle sittenkään tarpeeksi perusteita?", pohtii myös Kotuksen artikkelin kirjoittaja lopuksi.

Veikkauskuponki on kuponki. Tässä tapauksessa ikään kuin tosite. Kielitoimiston sanakirjan mukaan kuponki:

1. tositteena, ostovälineenä tms. käytettävä, us. jstak irrotettava lipuke.
a. korko-, osinkolippu. Obligaation, osakekirjan kupongit. Korkokuponki.
Kuv. Leikata kuponkeja saada osinkotuloja.
b. vihosta irrotettava matka-, ateria- tms. lippu. Alennuskuponki.
c. ostokortin (2) osa, jota vastaan saa säännöstelyn aikana ostaa tietyn määrän jtak säännösteltyä hyödykettä. Pula-ajan bensiinikupongit.
d. muista lipukkeista ja lomakkeista. Veikkauskuponki. Kilpailu-, tilauskuponki.
2. pakasta määrätarkoitukseen, vars. yhtä pukua varten leikattu kangaskappale.
 
Kommentit (0)
23.08.201813:24
16172
47

Kirjaston vastauksessa viitatun Kotimaisten kielten keskuksen artikkelin (2006) lopussa oleva sitaatti siis kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Kollegani viaton kysymys jäi hämmentämään mieltämme: onko lomake-suositukselle sittenkään tarpeeksi perusteita?"

Toisaalta kirjoittajan toinen kollega, Sari Maamies, on suomen kielen professori Terho Itkosen alun perin laatimassa ja Maamiehen uudistamassa Uudessa kielioppassa (4., tarkistettu painos 2011, minkä jälkeen uusia painoksia ei ole ilmestynyt), hyväksynyt seuraavat suositukset:

LOMAKE  (ei "kaavake")

- -

KAAVAKE  miel.[uummin]  lomake

Sari Maamies toimii verkkosivujen mukaan  Kotimaisten kielten keskuksessa erityisasiantuntijana sekä Kielikello-lehden vastaavana toimittajana.

Aivan yhtenäistä kantaa  näytä olevan edes Kotuksen omassa piirissä.

(E. A. Saarimaan vuonna 1947 ilmestyneen Kielenoppaan asiassa ottamalle kannalle ei nykykatsannossa liene pantava suurtakaan painoa; kielenhuollon suositukset ovat sen jälkeen ehtineet moneen kertaan muuttua.)

Kommentit (0)
24.08.201810:33
12465
27

Kysyjää saattoi kiinnostaa nykyisen vuosisadan kielenkäyttö eikä niinkään historiallinen katsaus suositusten kehitykseen ja kielimiesten (nykyään myös -naisten) mielipiteisiin. Kun vastauksessa kuitenkin palattiin menneisyyteen, jatketaan sillä tiellä...

Yleiskielen sanakirjat

2000-luku: Kielitoimiston sanakirjassa kaavake ja lomake esitetään synonyymeinä jo ensimmäisessä painoksessa, joka ilmestyi vuonna 2006, samoihin aikoihin kuin kirjastonhoitajan löytämä Kotuksen artikkeli.
1990-luku: Suomen kielen perussanakirjassa (1. osa, 1990) on kaavake-hakusanasta huomautus "paremmin: lomake".
1950-luku: Nykysuomen sanakirja (toinen osa, 1953): kaavake 1. par[emmin] lomake; 2. kaava [vahvistettu t. määrätty sanamuoto, malli, formulääri].

Itkosen ja Ikolan arvovaltaisina pidetyt, laajalevikkiset opaskirjat

Edellä siteeratun Uuden kielioppaan (2011) suosituksessa on sama ajatus, joka oli alkuperäisen tekijän jäljiltä 1. painoksessa (1982): lomake (ei "kaavake"); kaavake (par. lomake). Vuonna 2012 ilmestyi vielä 5., tarkistettu painos, mutta silloinkaan teoksen uudistaja ei muuttanut tätä kohtaa.
Professori Osmo Ikola esittää käsikirjansa eri laitoksissa (Suomen kielen käsikirja, Nykysuomen käsikirja ja Nykysuomen opas, 1968 - 2001) samankaltaiset määritelmät. Hän huomauttaa, että kaavake ei ole sama kuin lomake.

Mitä E. A. Saarimaa opetti Kielenoppaassaan?

Saarimaa moittii (v. 1947 s. 59 - 60 ja 6. p. 1964 s. 62) lomake-sanaa siitä, että se ei noudata hyväksyttäviä malleja. Saman tuomion saa moni muukin ke-johdos, kuten hyödyke, nimike, seisake, tarvike ja virvoke, jotka hän katsoo omituisesti tai oudosti muodostetuiksi. Paheksuttuaan lomake-sanaa hän toteaa kuitenkin sen jo vakiintuneen 'blanketin' merkitykseen, vaikkakin sopivampi olisi ollut lomikas.

Kielenopas (1947 s. 72 ja 1964 s. 74):
"Kaavake ja lomake sekoitetaan usein. Lomake on = blanketti, esim. veroilmoituslomake, korulomake. Kaavake taas (ruots. formulär) on malli eli kaava, jonka mukaan jokin kirjoitus on laadittava."

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi