Mikä ero on lailla ja pakkolailla?

Mikä ero on lailla ja pakkolailla?

Vastaus

Pakkolaki-sana tuli tutuksi erityisesti viime syyskuussa kun työmarkkinajärjestöt eivät hallituksen toiveista huolimatta päässeet yhteisymmärrykseen ns. yhteiskuntasopimuksesta. Kilpailukykyä kohentavia toimia esitettiin sitten toteutettavaksi pakottavalla lainsäädännöllä. Kuten wikipedia toteaa, on sanaa kyllä käytetty ennenkin, esimerkiksi Tehyn työtaistelun yhteydessä vuonna 2007. Silloin varauduttiin Tehyn työtaistelu-uhkaan. Lailla olisi voitu määrätä terveydenhuollon henkilöstöä laajasti töihin. Sana on päässyt myös Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan: Pakkolaki: hallituksen yksinään (työmarkkinaosapuolten kanssa neuvottelematta) esittämä työehtoja koskeva laki.

Laki on lähtökohtaisesti pakottavaa oikeutta. Tässä tapauksessa pakkolaki juontunee toimintatavasta: hallitus asettaa poikkeuksellisesti rajat työmarkkinajärjestöjen oikeudelle sopia työehdoista. Helsingin Sanomissa haastatellun profesori Ulla Liukkusen tulkintaa on siteerattu useissa yhteyksissä: "Se on laki, jolla tiettyjen työehtojen taso pakotettaisiin vallitsevaa tasoa alemmaksi. Pakottaminen toteutettaisiin lakisääteisesti siten, että työmarkkinajärjestöjen neuvottelu- ja sopimisoikeutta rajoitettaisiin. Muutos toimisi työnantajien eduksi, koska järjestöt eivät voisi enää poiketa laissa säädetystä sopimalla työntekijöille edullisemmista työehdoista. Työlainsäädännöstä voidaan poiketa työehtosopimuksin työntekijöiden eduksi. Nyt poikettaisiin tästä keskeisestä työoikeudellisesta periaatteesta. Aikaisemmin näin ei ole työlainsäädännössä tehty."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi