Mikä ero on agrologilla ja agronomilla?

Mikä ero on agrologilla ja agronomilla?

Vastaus

Agronomilla on ylempi korkeakoulututkinto maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Agronomi on arvonimi, mutta sitä käytetään myös ammattinimikkeenä. Arvonimen voi myöntää anomuksesta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon tietyissä pääaineissa, kuten kasvintuotantotieteet tai kotieläintiede.

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä.

Agrologilla on maatalousoppilaitoksen opistoasteen koulutus tai nykyisin ammattikorkeakoulussa suoritettu luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto (AMK).

Perinteisesti agrologit toimivat maaseutuelinkeinojen eri tehtävissä, kuten neuvonta-, suunnittelu-, johtamis-, koulutus-, projekti-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä.

Kommentit (0)

Vastauksesi