Mikä ero näillä on?

Mikä ero näillä on?

Vastuu ja edesvastuu

4 vastausta

Kielitoimiston sanakirja toteaa:

edesvastuu (oikeudellisesta) vastuusta. Saattaa, joutua edesvastuuseen. Öljyvuodon aiheuttaja voi joutua edesvastuuseen
 

vastuu17
1. velvollisuus vastata jstak asiasta, henkilöstä, toiminnasta, teosta tms., vastuunalaisuus. Moraalinen, taloudellinen vastuu. Raskas vastuu. Hallitusvastuu. Oma-, yhteisvastuu. Rintamavastuu. Vanhempien ja koulun yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Hän kantaa päätöksestä täyden vastuun. Välttää vastuuta. Jakaa vastuu. Siirtää vastuu, vastuuta toisen kannettavaksi. Vastuu on, lepää jnk harteilla. Vastuu painaa. Jokainen on vastuussa teoistaan. Johtaja on vastuussa toiminnan tuloksista johtokunnalle. En mene vastuuseen, ota vastuuta asiasta. Saattaa jku vastuuseen [= vastaamaan] ilkityöstä. Vetäytyä vastuusta. Asia on hänen vastuullaan hän vastaa asiasta. Tehdä jtak omalla vastuullaan. Ajo tietyömaalla sallittu omalla vastuulla. Otti tehtävän vastuulleen hoidettavakseen. Terroristiryhmä ilmoitti olevansa vastuussa, ottavansa vastuun attentaatista paremmin: ilmoittautui attentaatin tekijäksi tms. Kuona-aineiden poistosta vastuussa olevat [paremmin: huolehtivat] elimet.
2. se mistä jku vastaa t. on velvollinen vastaamaan. Rahoituslaitosten vastuut Suomen Pankille. Urakoitsijan sopimuksessa yksilöidyt vastuut.

 

Kommentit (1)
Hmm. Tarkoittaakohan tuo siis sitä että joutuu oikeuden tai muun auktoriteetin edessä v... Hmm. Tarkoittaakohan tuo siis sitä että joutuu oikeuden tai muun auktoriteetin edessä vastaamaan teoistaan.
22.5.2018 19:35 Telttu Ella 20173
23.05.201812:39
25125
65

Nykysuomen sanakirja antaa sanalle edesvastuu seuraavan määritelmän:

"vars.  lak.  rikosoikeudellinen vastuu, vastuunalaisuus tai rangaistus, joilla sanoilla 'edesvastuu' nyk. us. korvataan"

 Kyseessä on siis entisinä aikoina etenkin viranomaiskäytössä käytössä ollut, nykyisin vanhahtava ilmaus. Suomen kieleen se ilmeisesti on saatu ruotsin försvar-substantiivin ja försvara-verbin oikeustermeinä käytetyistä merkityksistä (försvara mm. 'vastata [oikeudessa] jostakin').

Voitaneen siis sanoa, että "edesvastuu" sisältää virallisemman, "sanktioidumman" merkitysvivahteen kuin pelkkä "vastuu". Tämä ilmenee myös sanan käyttöyhteyksistä vanhassa kirjasuomessa:

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=edesvastaus&vks_id=VKS_9ecf7c1...

Toisaalta esim. yhteiskunnalliseen kaaokseen ajautuneen vuoden 1917 sanomalehdistössä sanaa "edesvastuu" voi havaita usein käytetyn poliittisissa, ei-virallisluonteisessa merkityksessä, esim. "eduskunnan päätöksestä lankeaa raskas edesvastuu sen puolesta äänestäneille edustajille" tms. Tällöin sanaa siis on käytetty sanan "vastuu" kanssa täysin synonyymisesti.

 

PS 23.5.2018 klo 13.21:

Terho Itkosen - Sari Maamiehen  Uudessa kielioppaassa (2011) on seuraava ohje:

"EDESVASTUU" us.[ein] par.[emmin] vastuu

Edesvastuu-sanan käyttö olisi siis tämän mukaan vanhentunutta. Etenkin professori Terho Itkonen puuttui herkästi suomen kielen ruotsinvoittoisuuksiin eli "svetisismeihin".

 

Kommentit (0)
23.05.201812:24
20173
58

Jos nyt oikein ymmärrän tuon sanakirjamääritelmän, niin edesvastuu on kyllä vastuuta, mutta kaikki vastuu ei ole sellaista josta voi joutua edesvastuuseen, eli vastaamaan oikeuden (tai jonkun muun auktoriteetin) edessä teoistaan.

Kommentit (0)
23.05.201810:30
17893
44

Onko sama asia?

Kommentit (0)

Vastauksesi