Mikä on diplomaattipassi ja voiko kuka tahansa saada sellaisen?

Mikä on diplomaattipassi ja voiko kuka tahansa saada sellaisen?

2 vastausta

Diplomaattipassia ei saa kuka tahansa. Se edellyttää tietynlaista asemaa tai tehtävää, jota varten se myönnetään. Diplomaattipassia haetaan kirjallisesti ulkoasiainministeriöltä. Diplomaattipassiin sovelletaan samaa passilakia kuin passeihin yleensä lukuun ottamatta laissa tai asetuksessa säädettyjä poikkeuksia.

Tasavallan presidentille, eduskunnan puhemiehelle ja varapuhemiehelle, valtioneuvoston jäsenelle ja oikeuskanslerille, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentille, puolustusvoimain komentajalle sekä evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan arkkipiispalle voidaan myöntää diplomaattipassi.

Ulkoasiainhallinnon palveluksessa toimiva henkilö voi saada sen diplomaattisia tehtäviä varten, samoin muu ulkomaanedustuksessa toimiva henkilö vastaavia tehtäviä varten, niin myös henkilö, joka on aikaisemmin toiminut erityisen merkittävässä valtiollisessa tehtävässä. Diplomaattipassiin oikeutettuja henkilöitä on muitakin; kattava luettelo löytyy passilaista (avautuu vastauksen lopussa olevasta linkistä).

Diplomaattipassista peritään käsittelymaksuna 80 euroa.

Lähteet ja lisätietoa:
Passilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060671 (katso erityisesti 4 § Diplomaattipassi ja virkapassi)
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20051173

Kommentit (0)
01.04.201421:34
5558
109

Ihailen teidän kykyänne vastata asiallisesti tyhmiinkin kysymyksiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi