Mihin voi valittaa tonttien rakennusaikeista?

Mihin voi valittaa tonttien rakennusaikeista?

Kun vaikka Espooseen rakennettavasta vammaisten palvelutalosta oli valitettu johonkin, niin mihin? Mikä on se paikka johon voi tehdä valituksen ( ei liity mitenkään palvelutaloon)?

Vastaus

Rakennusvalvontaviraston viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on, jollei maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentista muuta johdu, annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille ja varattava heille vähintään seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen. Huomautus toimitetaan ilmoituksen lähettäneelle viranomaiselle.

Kommentit (0)

Vastauksesi