Mihin tuomioon Tuomiokirkon nimi viittaa?

Mihin tuomioon Tuomiokirkon nimi viittaa?

Kuinka korkea on kirkon pääkupolin kullattu risti?

3 vastausta

Tuomiokirkko-sanan alkuosa on eräänlainen käännösvirhe. Ruotsin kielessä vastaava nimitys on domkyrka ja monissa muissakin kielessä käytetään latinasta tulevaa dom-tyyppistä alkua tuomiokirkosta puhuttaessa.

Dom tulee latinan sanasta domus, joka tarkoittaa taloa tai kotia. Tuomiokirkko tarkoittaa siis hiippakunnan kotikirkkoa. ”Tuomio” ei tässä yhteydessä liity mitenkään ihmisten tuomitsemiseen, vaikka sana tällaisen mielikuvan antaa

Engelin suunnittelema Helsingin tuomiokirkko valmistui vuonna 1852. Sen alkuperäinen nimi oli Nikolainkirkko. Virallisesti nimi oli peräisin merenkulkijoiden suojeluspyhimykseltä Nikolailta, mutta käytännössä nimellä on viitattu Venäjän keisari Nikolai I:een.

Engel kuoli vuonna 1840 näkemättä kirkkoa valmiina. Samana vuonna Tuomiokirkossa kuitenkin järjestettiin ensimmäinen tapahtuma, kun sen puolivalmiissa tiloissa vietettiin yliopiston kaksisataavuotisjuhlaa.

Engelin työtä jatkoi Ernst Bernhard Lohrmann. Hänen kädenjälkeään kirkossa ovat katon kulmatornit ja korkeiden pääportaiden sivuille sijoittuvat terassipaviljongit. Aluksi kellot ajateltiin sijoittaa keskikupoliin mutta jo varhain todettiin, että kupolin rakenteet eivät kestäisi niiden painoa. Siksi kellotapuli päätettiin siirtää länsipaviljonkiin. Itäpaviljongissa on edelleen käytössä oleva kappeli. Kirkko oli alun perin Senaatintorin muiden rakennusten tapaan keltainen, mutta 1800-luvun lopulta väritys on ollut vaaleanharmaa valkoisin koristein.

Kirkon nimi muuttui Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 Suurkirkoksi. Kun Helsingin hiippakunta perustettiin 1959, Suurkirkosta tuli Helsingin tuomiokirkko.

Yli kahdeksaankymmeneen metriin merenpinnasta nousevan keskikupolin huipulla sijaitsevan kullatun ristin korkeus on neljä metriä. Varsinaisen ristin alapuolella on muita kullattuja osia, jotka kiinnittää keskikupoliin kuparinen jalka. Koko kupolista nouseva osuus on noin kymmenen metriä.

Kirkon risti ja koko keskitorni remontoitiin ja kullattiin viimeksi kolme vuotta sitten. Sitä edellinen kultaus tehtiin 1990-luvulla ja se alkoi rapistua paljon nopeammin kuin toivottiin. Työn jälki ei yksinkertaisesti ollut olosuhteisiin nähden riittävän kestävää, vaan linnut ja sää tekivät nopeasti tehtävänsä.

Uusimmassa remontissa ristiin käytettiin täyttä 24 karaatin kultaa, koska oli havaittu, ettei kevyempi aines kestä Suomen säitä. Jos kultaukseen sekoitetaan esimerkiksi kuparia, se alkaa meikäläisissä olosuhteissa tummua ja rapistua ennen aikojaan. Uusimman kultauksen pitäisi kestää 20–25 vuotta.

Kirkon keskikupolissa on ristin lisäksi myös kello. Kun Nikolainkirkko valmistui, seurakunnalla ei ollut varaa sellaiseen, mutta Helsingin kaupunki hankki torniin kellon näyttämään aikaa kaupunkilaisille.

Kuuntele: 
Kommentit (0)
07.09.201914:42
30499
50

Helsingin kaupunginkirjaston vastauksen mukaan "tuomiokirkko"  tarkoittaa "hiippakunnan kotikirkkoa". Wikipedian katedraali-artikkelin  mukaan  " tuomiokirkko tarkoittaa siis piispan 'kotikirkkoa'." Artikkelin kyseisessä kohdassa lähdeviite osoittaa Helsingin kaupunginkirjaston Kysy mitä vain -palveluun.

Tuomiokirkko-sanan alkuosa ilman muuta juontuukin käännösvirheenä latinan  mm. taloa, asuntoa, kotia jne tarkoittavasta sanasta domus. (Ja yhtä selvää on, että vain piispan residenssikaupungin tai   -paikkakunnan jotakin kirkkoa kutsuttiin ja kutsutaan tuomiokirkoksi. Suomessa näitä hiippakuntakaupunkeja 1500-luvulla olivat Turku ja Viipuri.) Jäin tässä kuitenkin miettimään, mihin tai kenen "kotiin" ranskan, italian tai saksan juhlavan kuuloiset dôme, duomo ja Dom oikeastaan viittavat. Historian metodiopeissa muistutetaan aina, että menneisyyden tarkastelussa on pyrittävä tavoittamaan silloisen nykyisyyden, siis jo kadonneen maailman, ihmisten ajatusmaailma, muutoin ovat  vaarana anakronismit. Olisivatko siis Euroopan uskonnollisten vuosisatojen ihmiset mieltäneet katedraalin, doomin, tuomiokirkon "ihmiskeskeisesti" piispan kotikirkoksi? Tätä vastaan puhuvat seuraavat hakuteoksista löytyvät lyhyet etymologiset maininnat:

  • Otavan iso tietosanakirja 2 (1961): doomi (< lat. domus [Dei ] = [Jumalan] talo 
  • Riitta Konttinen - Liisa Laajoki: Taiteen sanakirja (Otava 2000): [samoin kuin edellä]
  • Kaarina Turtia: Sivistyssanat (Otava 2001): [samoin kuin edellä]

Mainitut kolme hakuteosta ovat kaikki Otavan kirjoina ilmeisesti riippuvuussuhteessa toisiinsa. Siitä huolimatta ajattelisin - väittämättä mitään varmaksi -,että tuomiokirkko-sanan merkityksen selittämisessä siis saattaisi olla tarkistamisen varaa.

 

Kommentit (0)
07.09.201911:41
10301
33

Samanlainen käännösvirhe on sana kirkkoherra. Se on 'käännös' ruotsinkielen sanasta kyrkoherde. Tämä olisi oikein käännettynä kirkonpaimen. Ruotsin kirkolla on vain yksi Herra taivaassa, suomalaisilla satoja herroja. Kumma että Suomessa on tuomiokirkkoja, tuomiokapituli ja tuomiorovasteja. Raamatussa sanotaan: Älkää tuomitko ettei Teitä tuomittaisi. Kirja on tainnut jäädä lukematta.

Kommentit (0)

Vastauksesi