Mihin tehtaan osastoon kuuluu sellutehtaissa se iso tiilinen savupiippu?

Mihin tehtaan osastoon kuuluu sellutehtaissa se iso tiilinen savupiippu?

Mihin tehtaan osastoon kuuluu sellutehtaissa se iso tiilinen savupiippu? Eniron ilmakuvista olen nähnyt että piiput ovat sisältä valkoisia, mistä se johtuu?

Vastaus

Selluteollisuuden merkittävimpiä ilmaan johdettavia päästöjä ovat energiantuotannossa syntyvät typen ja rikin oksidit sekä prosesseista peräisin olevat pelkistyneet rikkiyhdisteet. Suurin osa päästöistä on peräisin soodakattiloista ja meesauuneista. Kuoren poltossa syntyy myös savua.

Soodakattilassa poltetaan mustalipeästä orgaaninen puuaines ja energia otetaan talteen lämpönä ja sähkönä. Meesauunissa valkolipeästä erotettu meesa poltetaan poltetuksi kalkiksi.

Massan valmistus aloitetaan kuorimalla puut kuorimarummussa. Kuori hyödynntetään polttamalla kuorikattilassa. Syntyvä sähkö ja lämpö otetaan talteen.

Syy piipun sisäpintojen valkoiseen väriin ei kyllä selvinnyt. Voisiko liittyä piippujen puhtaanapitoon? Valkoisella pinnalla noki ja muut päästöt erottuvat paremmin.

(UPM, dokumentin sivut 12-16 kaaviokuvat: sellumassan valmistus)
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QS9lpkLRqWAJ:ec.europa.eu/envi...

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7vArt5P9zFAJ:www.yit.fi/palvel...
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:f0PO00ClKGcJ:www.doria.fi/bits...

Kommentit (0)

Vastauksesi