Mihin perustuu täysi-ikäisyys 18 vuotta?

Mihin perustuu täysi-ikäisyys 18 vuotta?

Miksi täysi-ikäinen on juuri 18-vuotias eikä esimerkiksi 19- tai 17-vuotias ? Mihin se perustuu?

Vastaus

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä on palveluumme tullut aikaisemminkin, vastauksiin voi tutustua käyttämällä haussa asiasanaa TÄYSI-IKÄISYYS.

Lisään tässä joitakin näkökohtia, jotka aikanaan tuotiin esille 18 vuoden perusteeksi hallituksen esityksessä numero 6 vuonna 1976. Täysi-ikäisyysraja laskettiin tämän esityksen perusteella 20:stä nykyiseen 18:aan.

Lainsäädännössämme oli runsaasti erilaisia ikärajoja, joiden saattaminen yhdenmukaisempaan suuntaan nähtiin tarkoituksenmukaiseksi. Myöskään 20 vuoden täysi-ikäisyysraja ei ollut ehdoton, sillä erivapaudella avioliiton 18 vuotta nuorempanakin solminut katsottiin jo täysi-ikäiseksi.

Yhteiskunnan koulutustasolle asettamat vaatimukset ja työpaikkojen alueellisesta jakautumisesta johtuva muuttoliike aiheuttivat sen, että nuoret joka tapauksessa joutuivat irtautumaan kodeistaan ja toimimaan pitkälti  itsenäisesti alle 20 vuoden iässä. Alaikäinen ei kuitenkaan yleensä voinut ryhtyä harjoittamaan liiketoimintaa. 

Yleisesti myönnettiin, että nuorten fyysinen kehitys, tiedon tason kohoaminen sekä henkinen kypsyminen oli nopeutunut.

Nuorten kasvatuksessa oli ryhdytty tukemaan ja kannustamaan aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä.

Nuorten yhteiskunnallinen toiminta oli myös laajentunut ja voimistunut, 1970-luvun alussahan koululais- ja opiskelijamaailmassa elettiin kiihkeän poliittisen aktiivisuuden aikaa. Tämä seikka oli kyllä otettu huomioon lainsäädännössämme jo aikaisemmin, sillä äänioikeusikäraja oli jo vuonna 1972 laskettu 18 vuoteen.   

18 vuoden ikärajalla oli kansainvälinen malli. Hallituksen esityksen aikaan - siis vuonna 1976 - se oli voimassa ainakin Ruotsissa, Saksan liittotasavallassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja useissa sosialistisissa maissa. Euroopan neuvoston ministerikomitea oli vuonna 1972 suositellut jäsenmaille täysi-ikäisyysrajan laskemista 18 vuoteen.

On vaikea sanoa, miksi on päädytty nimenomaan 18 vuoden rajaan. Luonteeltaan se tietysti on jonkinlainen kompromissi eri vaihtoehtojen välillä. Joissakin yhteyksissä olisi korkeampi ikä perusteltu, joissakin nuorempi. Yhdellä ikärajalla tosin ei vieläkään pärjätä. Luultavasti kansainvälisillä esikuvilla ja suosituksilla on ollut välitön vaikutus meikäläisten lainsäätäjien ratkaisuun.   

 

Kommentit (0)

Vastauksesi