Mihin perustuu se, että apteekin täytyy pitää yllä tiettyä lääkevalikoimaa eli...

Mihin perustuu se, että apteekin täytyy pitää yllä tiettyä lääkevalikoimaa eli...

Hei. Mihin perustuu se, että apteekin täytyy pitää yllä tiettyä lääkevalikoimaa eli perusburanan katteella subventoidaan niitä tuotteita, jotka eivät kierrä mutta joita täytyy pitää valikoimassa? Millaista valikoimaa apteekin täytyy pitää?

Vastaus

Tiedustelimme asiaa Apteekkariliitosta.

Ohessa perusteita sille, miksi myös edullisempia rinnakkaisvalmisteita on pidettävä varastossa:

Lääkelaki:

- Apteekissa on pidettävä sen tavanomaisen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineitä ja tarvikkeita sekä sidetarpeita. (22.11.1996/895)

- Lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista.

Lääkelaki ja lääkärin määräämiä lääkehoitoja koskevat lääkevaihdon säännöt (Lääkelaki, Lääkkeiden toimittaminen määräys 3/2006):

Toimittaessaan lääkärin tai hammaslääkärin lääkemääräykseen perustuvaa lääkevalmistetta apteekin on vaihdettava lääkevalmiste sellaiseen yleisesti saatavilla olevaan 57 c §:ssä tarkoitetun luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan:

1) alle 40 euroa maksavaan valmisteeseen on enintään 1,50 euroa; tai

2) 40 euroa tai sitä enemmän maksavaan valmisteeseen on enintään 2 euroa. (5.12.2008/803)

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvimmaksi hinnaksi määritellään kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen päivän perusteella tuolloin halvimman valmisteen tai viitehintaryhmän voimassa ollessa viitehintaryhmän halvimman korvattavan valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta. (5.12.2008/803)

Vaihtoa ei kuitenkaan saa tehdä, jos lääkkeen määrääjä on kieltänyt vaihdon lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella tekemällä kiellosta merkinnän lääkemääräykseen tai jos lääkkeen ostaja kieltää vaihdon. Lääkemääräyksen voimassa ollessa apteekin tulee toimittaa samaa valmistetta. Jos samalla lääkemääräyksellä toimitetaan lääkettä useita kertoja, lääkkeen ostajalla on kuitenkin oikeus ostaa myöhemmillä kerroilla lääkemääräyksen mukaista lääkevalmistetta. Lääkkeen ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein.

Tietoa lääkevaihdosta: http://www.laaketietokeskus.fi/page.php?page_id=12

http://www.apteekkariliitto.fi/Sivut/default.aspx

Kommentit (0)

Vastauksesi