Mihin perustuu hotelleissa se, että pitää täyttää sellainen kaavake, johon...

Mihin perustuu hotelleissa se, että pitää täyttää sellainen kaavake, johon...

Mihin perustuu hotelleissa se, että pitää täyttää sellainen kaavake, johon tulee mm. nimi, osoite ja matkan tarkoitus? Kenelle nämä tiedot on tarkoitettu? Mitä niillä tehdään? Joskus aiemmin muistan, että esim. mieheni ja minun matkustaessa molempien piti hotellissa täyttää kaavake, mutta viime vuonna kaavakkeen täyttö pyydettiin vain toiselta meistä (tämä siis Suomessa tunnetun hotelliketjun hotellissa).

Vastaus

Lakimies Tiina Ruhanen Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry:stä vastasi kysymykseen näin:

Matkustajakortin täyttövelvollisuus on määritelty tällä hetkellä majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa. 1.10.2006 alkaen sama velvollisuus määritellään uudessa majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa laissa, jolloin matkustajakortin täyttämiseen tulee myös joitain muutoksia.

Asetuksen 11 §:ssä säädetään, että majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta on täytettävä matkustajakortti, joka matkustajan on allekirjoitettava. Matkustajakortin sisältämät tiedot on tällä hetkellä määritelty tarkemmin sisäasianministeriön asetuksessa, mutta lakimuutoksen myötä uudessa laissa luetellaan selkeästi, mitä tietoja ilmoituksessa on oltava. Tällaisia tietoja ovat mun muassa nimi, henkilötunnus/syntymäaika, kansalaisuus, saapumispäivä, lähtöpäivä. Uutena lain mukaan ilmoituksessa on täytettävä tiedot myös matkustajan mukana matkustavista lapsista ja puolisosta. Vapaaehtoisesti jatkossa voi ilmoittaa majoittumisen tarkoituksen. Ulkomaalaisten (ei kuitenkaan pohjoismaista saapuvien) tulee ilmoittaa myös passin/henkilökortin numero. Kaikkien ulkomaalaisten on ilmoitettava ilmoituksessa myös, mistä maasta hän saapuu Suomeen.

Nykyisen asetuksen mukaan tietoja matkustajakorteista saa vain poliisi. Majoitusliikkeen on säilytettävä matkustajakortit vuoden ajan. Ulkomaalaista koskeva matkustajakortti on toimitettava poliisille saapumispäivän jälkeisenä päivänä ellei poliisi myönnä pitempää aikaa. Uuden lain mukaan tietoja voidaan antaa myös muille viranomaisille kuten tulliviranomaisille, mikäli se on heidän laissa määriteltyjen tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista.

Käytännössä tietoja kerätään siis viranomaisten avuksi. Väärien tietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

Uuden lain myötä matkustajakortissa annettuja tietoja saa käyttää myös majoitusliikkeen asiakaspalvelussa ja suoramarkkinoinnissa ellei matkustaja erikseen sitä kiellä.

Kommentit (0)

Vastauksesi