Mihin joki loppuu ja meri alkaa?

Mihin joki loppuu ja meri alkaa?

Olen kysynyt tätä kysymystä aikaisemminkin koskien Kemijokea. Kiitos hienoista vastauksista! Edelleen minua jäi kuitenkin kaipaamaan tarkka määritelmä, mihin joki loppuu ja mistä meri alkaa? Joku linjahan täytyy olla olemassa, koska jokien mitat ilmoitetaan kilometrin tarkkuudella.

3 vastausta
11.02.201920:43
5663
32

Kuten jo silloin mainitsemasi Kemijokikysymyksen yhteydessä pohdiskeltiin, ovat monien jokien loput suistoineen ja rämeineen niin kovin epämääräisiä, että vaikea olisi kyllä mitään yleispätevää määritelmää luoda enkä ainakaan minä ole sellaista missään nähnyt.

Käsiteanalyysi ja termittäminen ovat kyllä lähellä sydäntäni, joten täytyypä oikein ajan kanssa ryhtyä pohtimaan omaa ehdotusta ja haastan muutkin asiasta kiinnostuneet osallistumaan. Näissä hommissa ihan keskeisessä asemassa on se tarve, johon työtä tehdään, joten olkoon se tarve tuo kysymyksessä mainitsemasi joen pituuden mittaaminen (joka kyllä asettaa haasteita jo siellä joen alkupäässä ja vähän matkan varrellakin).

Kommentit (3)
Määritelmän ensimmäiseksi testitapaukseksi voisi sopia Qiantang joki, joka yksinkertai... Määritelmän ensimmäiseksi testitapaukseksi voisi sopia Qiantang joki, joka yksinkertaisesti vain pikkuhiljaa levenee yli 70km leveäksi ilman sen kummempia kikkailuja. Missä kohtaa tämä joki päättyy? https://www.google.fi/maps/place/Qiantang+River/@30.2576143,120.6214846,8.25z/data=!4m5!3m4!1s0x344cdfca32daf43d:0xcf85e57aabfefa3c!8m2!3d30.234408!4d120.854773
11.2.2019 21:24 Leo Salminen 5663
Asiaa tutkiessani törmäsin estuaarin käsitteeseen, mikä ei ainakaan helpota alkuperäi... Asiaa tutkiessani törmäsin estuaarin käsitteeseen, mikä ei ainakaan helpota alkuperäistä kysymystä. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Estuaari
11.12.2019 16:32 Leo Salminen 5663
Taas on pohdiskeltu lisää. Uskoakseni keskeisin asia, joka ihmisille tulee mieleen sanas... Taas on pohdiskeltu lisää. Uskoakseni keskeisin asia, joka ihmisille tulee mieleen sanasta "joki", on virtaaminen. Siksi, jos joelle on tarve määritellä jokin mitattavissa oleva määritelmä, sen tulisi olla tavalla tai toisella sidoksissa juuri virtaamiseen. Jokien virtaamat niiden eri kohdissa kuitenkin vaihtelevat vuorovesien, sateiden ja sulamisvesien vaihtelun myötä niin paljon, ettei siitäkään oikein ole määritelmän pohjaksi; jotkun joethan saattavat jopa olla ison osan vuotta täysin kuivillaan tai umpijäässä ja silti niitä kutsutaan joiksi. Jotkut kuumille tasangoille virtaavat joet saattavat myös vain kuivua pois laskematta loputa yhtään mihinkään. Tämän vuoksi ajattelen nyt, ettei mitään yleispätevää määritelmää joen alku- tai loppupisteelle ole mielekästä edes yrittää luoda, vaan jokaisen joen alku- ja loppupiste on päätettävä tapauskohtaisesti, jos sellaisille ilmenee tarvetta. Useimmiten tuon päätöksen parissa joutunevat pähkäilemään niiden valtioiden maanmittausviranomaiset, joiden alueella kyseinen joki sijaitsee.
7.3.2020 18:03 Leo Salminen 5663
08.04.201909:54
98952
30

Eräissä tapauksissa, esim Perämeri, kasvillisuudesta voidaan päätellä missä suisto loppuu ja meri alkaa. Esim palpakot ovat selvästi jokilajeja ja haurat merikasveja.

Mutta jokien pituuksia ilmoittavat tahot tuskin käyvät kasveja tutkimassa.

Kommentit (0)
12.02.201908:31
6042
19

Mitään tieteellistä arviota en pysty antamaan,mutta voisikohan kyseessä olla veden suolapitoisuuden muutos,eli kun joesta tulevan veden ja meriveden suolapitoisuus saavuttaa jonkun määrätyn pisteen niin siinä voisi ajatella joen loppuvan.

Kommentit (1)
Tuo voisi olla joihinkin tarkoituksiin toimiva määritelmä. Koska toiset meret ovat suol... Tuo voisi olla joihinkin tarkoituksiin toimiva määritelmä. Koska toiset meret ovat suolaisempia, kuin toiset, pitäisikö sen raja-arvonkin kiinteän luvun sijaan olla prosentteja kyseisen meren keskisuolaisuudesta? Melko epäkäytännöllinenhän tuo määritelmä toki useimpiin tarpeisiin olisi, koska joen päätepistettä ei voisi havaita kartalta tai edes paikan päälle menemällä ilman melko työläitä mittauksia.
12.2.2019 16:02 Leo Salminen 5663

Vastauksesi