Mietin vaan kun noissa Suomen armeijajutuissa on aina maininta "rauhan...

Mietin vaan kun noissa Suomen armeijajutuissa on aina maininta "rauhan...

Hei! Mietin vaan kun noissa Suomen armeijajutuissa on aina maininta "rauhan aikana", eli siis vapautetaan palveluksesta rauhan aikana. Jos tulee sota niin laitetaanko sivarit, totaalikieltäytyjät ja vapautetut sinne sitten ase kourassa heilumaan (tai joihinkin muihin tehtäviin) vaikka ei niillä ole koulutusta? Siitä ei varmaan mitään hyvää seuraa.
Jos sota tulee niin onko mitään mahdollisuutta olla ottamatta osaa koko jupakkaan? Ihan laillisesti siis. Mitä jos muuttaa pois koko maasta, säästyykö siltä? On se kumma jos joutuu väkisin tappelemaan.

Toivottavasti kukaan ei loukkaannu "epäisänmaallisuudestani".

Vastaus

Asia ei ole aivan yksioikoinen. Aiemmin siviilipalvelusmiesten toiminnasta kriisin tai sodan aikana ei ollut säädetty laissa yhtikäs mitään. Vasta vuoden 2008 alussa voimaan tullut uusi siviilipalveluslaki määrittelee sivareiden sodanajan tehtäviä jossain määrin.

Rauhan aikana vapautetut kuuluvat varareserviin, joka tarkoittaa että kun reservistä loppuu palveluskelpoiset miehet kesken, voidaan yleisen liikekannallepanon aikana myös varareservistä määrätä palvelukseen (joka tarkoittanee esim. lyhyttä koulutusta ja rintamalle). Varareserviin kuuluvat asevelvolliset, jotka ovat rauhan aikana palveluksesta vapautettuja, eivät ole vielä suorittaneet varusmiespalvelusta tai eivät enää kuulu reserviin iän vuoksi.

No mutta jotta sivarit? Siviilipalveluslain 4 luvussa käsitellään siviilipalvelushakemusta erityisoloissa. Jos tasavallan presidentti on antanut määräyksen asevelvollisten ylimääräisestä palveluksesta tai osittaisesta tai yleisestä liikekannallepanosta, sen jälkeen jätetyt siviilipalvelushakemukset käsitellään erityisessä vakaumuksentutkintalautakunnassa, joka päättää pääseekö hakija armeijan sijaan sivariin vai ei.

Samaisen lain 9 luku koskee sivareiden ylimääräistä palvelusta ja palvelusta liikekannallepanon aikana. Siinä sanotaan aika suoraan, että sivarit toimivat kriisiaikana mm. siviilipalvelukeskuksen, väestönsuojelu- ja pelastustoimintaviranomaisten sekä opetusministeriön alaisuudessa.

Sodan aikana armeijan palvelukseen ei voi joutua, jos on rauhan aikana hakenut sivariin, riippumatta onko se suoritettu. Koskee siis myös sivarista kieltäytyneitä totaalikieltäytyjiä ja sivarista vapautettuja. Myös reservinkieltäytyjät, joiden täydennyspalvelus on suoritettu rauhan aikana, ovat vapaita armeijan harmaista.

Siviililuonteisia työvelvollisuuksia ei kuitenkaan pääse välttämään ilman rangaistusta. Sodan aikana siviilipalveluksen välttelystä tai siitä kieltäytymisestä voidaan antaa vankeutta enintään kaksi vuotta.

Maasta poistuminen kriisin aikana voi olla hankalaa. Laeista en löytänyt mainintaa ulkomailla oleskelusta kriisin aikana, mutta tavallisen asevelvollisuuden suorittamiselta välttyy vain jos on toisen valtion kansalaisuus ja on asunut ulkomailla vähintään seitsemän vuotta.

Myös valmiuslaissa säädetään kaikkia koskevista kriisinajan työvelvollisuuksista (esim. pykälät 21§...24§).

Siviilipalveluslaki 28.12.2007/1446:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446

Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438

Valmiuslaki 22.7.1991/1080:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911080

EDIT 26.5.2009 klo 17.42: Lähetin vastauksen kommentoitavaksi Aseistakieltäytyjäliittoon, josta ystävällisesti täsmennettiin paria kohtaa. Vastaus on korjattu sen mukaiseksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi