Metsäyhtymä?

Metsäyhtymä?

Metsäyhtymässä kuusi osakasta.Jos yksi heistä ajautuu henkilökohtaisessa elämässä vaikeuksiin.Miten muut osakkaat ovat vastuussa,esimerkiksi laskujen osalta?

Vastaus

Kysy.fi:n vastaajat eivät ole lakimiehiä. Täsmällisen vastausta varten kannattaa mennä vaikka asianajajavastaanotolle. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että metsässä joukko ihmisiä omistaa metsää yhteisesti määräosuuksin.

Jos tarkoitat laskuilla muita kuin metsäyhtymään liittyviä laskuja, niiden kanssa yhtymän muut osakkaat eivät ole missään tekemisissä. Voi tietysti olla, että osakas joutuu velkojensa vuoksi ulosottoon ja menettää silloin osuustensa metsäyhtymästä, jolloin  metsäyhtymän osakas vaihtuu.

Metsäyhtymän  varojen hankintaan otetut velat käsitellään  periaatteessa kunkin osakkaan henkikökohtaisina velkoina, ei yhteisinä velkoina. Velkavastuu on siten henkilökohtainen. Käytännössä tietysti metsäyhtymä voi yhteispäätöksellä ottaa velkaa yhtymän nimiin ja silloin vastuu velasta on yhteinen. Siitä, kuinka näistä veloista vastataan, täytyisi olla säädettynä metsäyhtymän säännöissä. Puunmyynnistä saadut pääomatulot tai tappiollinen pääomatulo jaetaan osakkaille verotuslaskennassa heidän omistusosuuksiensan mukaisessa suhteessa. Yhtymälle ei siis voik kertyä esimerkiksi maksaattomia veroja, joita yhteisesti täytyisi hoitaa. 

Kommentit (0)

Vastauksesi