Meteoriitti myynnissä?Mikäli joku haluaisi myydä yli viisivuotta sitten...

Meteoriitti myynnissä?Mikäli joku haluaisi myydä yli viisivuotta sitten...

Meteoriitti myynnissä?
Mikäli joku haluaisi myydä yli viisivuotta sitten löytämänsä meteoriitin, niin onko se laillista?
1. Pitääkö meteoriitin löytäjän ilmoittaa löydöstään jollekin?
2. Onko meteoriitti aina löytäjän, maanomistajan vai valtion omistama?
3. Saako meteoriitin löytäjä vaatia mitä huvittaa löytöpaikkatiedoista esim. 99.9% meteoriitin myyntiarvosta vapailla markkinoilla?
4. Onko lainmukaan meteoriitin haltuunotto tai sijainnin paljastamattomuus yli viiden vuoden jälkeen rauennut rikos ja esine tai löytöpaikkatieto on myytävissä silloin lainmukaan meteoriitin löytäjän omaisuutena.
5. Saako meteoriitiin napata ilmasta itselleen, ennen kuin se putoaa maahan tai ampua sitä siten, että meteoriitti putoasi omalle tontille eikä naapurin tontille?
6. Minkä arvoinen 20 Kg painava iridium meteoriitti olisi?

Vastaus

Jokunen kuukausi sitten vastasin kysymykseen maasta löytyneen meteoriitin omistusoikeudesta. Olin silloin yhteydessä Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijaan ja sain hieman ympäripyöreän vastauksen löytäjän velvollisuudesta toimittaa kivi tutkijoille. Jos ei rikos, niin ainakin eettisesti väärin meteoriitin omiminen on. Kysymyksesi kohtiin 3 ja 4 ei näillä tiedoilla voi oikein ottaa kantaa: kun kyseessä ei ole varsinaisesti rikos, onko teosta kuluneella ajalla merkitystä? Meteoriitin nappaaminen ilmasta on vähän turhan mielikuvituksellinen ajatus, ja mahdollista hintaakin on aika vaikea arvioida. Joka tapauksessa kaupankäyntiä tieteellisesti arvokkaalla löydöllä voi kyllä pitää ikävänä toimintana.

Tässä edellinen kysymys aiheesta ja silloinen vastaus:

Jos löydän maahan pudonneen meteoriitin tai sen palan, niin kenelle sen omistusoikeudet kuuluvat?
Olen kuullut juttua, että 1900-luvulla eräs suomalaisisäntä ei antanut taivaalta pudonnutta kiveä tutkijoille. Eivätkä he voineet sitä pakottaen ottaa lakii vedoten. Eli onko ko. asiassa joku laki?

Suomen lainsäädännöstä ei löytynyt erityisesti meteoriitteja koskevaa pykälää. Et siis syyllistyne varsinaisesti rikokseen, jos haluat löytämäsi meteoriittikiven piirongin laatikkoon kätkeä, olettaen että tunnistat murikan varmuudella avaruudesta singahtaneeksi.

Kysäisin asiasta vielä Geologian tutkimuskeskuksesta, jonne meteoriitiksi epäiltyjä kiviä lähetetään tunnistettavaksi. Laitoksen erikoistutkija vastasi todeten probleeman olevan melko monimutkainen. Hän kuitenkin korostaa löytöjen merkitystä tutkijoille:

Juridisesti meteoriittien omistusoikeus vaihtelee eri maissa. Seuraavissa julkaisuissa on asiasta yhteenvedot.

LAW OF OWNERSHIP AND CONTROL OF METEORITES. D. G. Schmitt (2001):
http://www.lpi.usra.edu/meetings/me...f/5150.pdf

Title: The law of ownership and control of meteorites
Authors: Schmitt, D. G.
Year: 2002
Journal: Meteoritics & Planetary Science, vol. 37, Supplement, p.5-11
Bibliographic Code: 2002M&PSB..37....5S
http://adsabs.harvard.edu/full/2002.....37....5S

Suomessa meteoriitit on perinteisesti tulkittu kansallisaarteiksi arkeologisten löydösten tapaan. Niiden käsittelyä säätelee Suomenkin ratifioima UNESCOn konventio ns. kulttuurisesti ainutkertaisten materiaalien omistamisesta.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-...N=201.html

Käytännössä mahdollisella meteoriittinäytteellä ei ole kaupallista arvoa ennenkuin se on tieteellisesti varmennettu meteoriitiksi. Tutkimus on erittäin kallista ja tarvittavat laitteet ovat ainoastaan GTK:lla ja muutamalla isoimmalla yliopistolla. Mahdollisia meteoriitteja lähetetään GTK:lle ja Luonnontieteelliselle Keskusmuseolle vuosittain kymmeniä tunnistettavaksi. Viimeisin Suomesta tunnistettu Kivesvaaran meteoriitti on 1980-luvun alusta. Sen tunnisti GTK:ssa Kari A. Kinnunen.

Tärkeintä on saada talteen kaikki Suomesta tavattavat meteoriittikappaleet sekä löydöistä että pudokkaista. Luottamuksellinen yhteistyö löytäjän ja tutkimusinstituution kanssa on ratkaisevaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Samoin toimitaan useimmissa muissakin maissa ja jopa kansainvälisillä meteoriittikauppiailla on luottamukselliset välit alan tutkijoihin. Meteoriittinäyte on kallisarvoista vasta kun se on tutkittu ja rekisteröity. Muuten sillä on vain harvinaisen kivilajinäytteen arvo.

Meteoriitit antavat aurinkokunnan ja jopa elämän synnystä uutta ainutkertaista tietoa. Näytteiden saattaminen tiedeyhteisön tietoon on siten ensiarvoisen tärkeää. Tutkimukseen tarvitaan nykylaitteilla ainoastaan hyvin pieniä ainemääriä ainesta.

Suomessa löytyneistä meteoriiteista Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla: http://www.fmnh.helsinki.fi/geologi.../suomi.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi