medihelin kotisivuilla lukee tieto että yhden pelastushelikopterin...

medihelin kotisivuilla lukee tieto että yhden pelastushelikopterin...

medihelin kotisivuilla lukee tieto että yhden pelastushelikopterin ympärivuorokautiset kustannukset maksaa vuodessa lähes 2milj.€, sisältyykö tähän summaan pelastushelikopterin hankinta kulut, vai pelkästään polttoaineiden, huoltojen, henkilökunnan palkkojen, ensihoitovälineiden, lääkkeiden ym. kulut??

Vastaus

Lähetimme kysymyksen Medi-Helille ja saimme seuraavan vastauksen:

Medi-Helin kulut jakaantuvat kolmeen, helposti eroteltavaan osioon. Nämä ovat kysyjän tiedustelemat lentämisen kulut, toisena lääkinnän kulut ja kolmantena hallinnon ja infrastruktuurin kulut.

Lääkinnän kulut syntyvät lääkärien palkoista, lääkkeistä ja hoitovälineiden hankinnasta ja käytöstä. Tästä kuluerästä vastaa sairaanhoitopiiri.

Hallinnon ja infrastruktuurin kuluilla tarkoitetaan Medi-Heli ry:n toimiston kuluja, tukikohtien ylläpitämistä, koulutusta, erilaisia ylläpito-, korjaus-, yms. kuluja. Tästä kuluerästä vastaa yhdistys, siis Medi-Heli ry
keräysvaroillaan.

Lentotoiminnan kulut eivät suoraan sisällä helikopterin hankintakuluja, koska Medi-Heli ry ei itse omista helikoptereita. Lentopalvelu ostetaan yksityiseltä liikeyritykseltä kilpailutuksen perusteella. Medi-Heli ry ostaa lentopalvelun avaimet käteen-periaatteella. Tämä tarkoittaa, että Medi-Heli ry maksaa lento-operaattorille sopimuksen mukaisen summan kuukaudessa ja saa vastineeksi 24/7-valmiuden suorittaa kaikki hälytystehtävät.
Kuukausikorvaukseen sisältyvät siis helikopteri lentäjineen, polttoaineet, huollot (myös varakopteri tarvittaessa), vakuutukset jne. Ylipäätään siis kaikki se mitä tarvitaan, jotta kopteri on aina lähtövalmiudessa. On
oletettavissa, että myös helikopterin hankintakulut isältyvät jonkin suuruisena Medi-Helin lento-operaattorille maksamaan korvaukseen. Lentotoiminnasta syntyvät kulut rahoitetaan pääosin Raha-Automaattiyhdistyksen avustusrahalla ja osittain yhdistyksen, siis Medi-Heli ry:n keräysrahalla.

Yhden lääkärihelikopterin kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä noin 2,5-2,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Lääkäri- ja pelastushelikoptereita on maassaame tällä hetkellä kuusi kappaletta. Niiden asemapaikat ovat Vantaa, Turku, Vaasa, Varkaus, Oulu ja Sodankylä. Lisäksi Maariahaminasta käsin lentää Ahvenanmaan ambulanssihelikopteri.

Kommentit (0)

Vastauksesi