Mayojen tekstejä on tutkittu. Onko niiden merkitys saatu selvitettyä?