Malmö-nimen taivutus suomeksi

Malmö-nimen taivutus suomeksi

Jos haluan kirjoittaa huolellisesti, kertoisinko matkustavani Kööpenhaminasta sillan yli Malmöön, Malmööseen, Malmöhön vai Malmööhön? Perustelut?

Vastaus

Oikeakielisyysoppaiden (Hakulinen s. 333 ja Itkonen s. 242) mukaan suositeltava illatiivimuoto on 

MALMÖHÖN

Selitystä sille, miksi näin on, en ole löytänyt. Asiassa voin siis esittää vain valistumattomia arvailuja:

Nimi on suomessa aina kirjoitettu alkuperäisessä ruotsalaisessa asussa Malmö. Kansainväliset suosituksetkin suosivat nykyään alkuperäisen kirjoitusasun käyttöä. Suomalaisen korvaan viimeinen vokaali ö ääntyy kuitenkin pitkänä, vaikka ruotsin oikeinkirjoitus ei tätä seikkaa tuokaan havainnollisesti esille.

Koska suomalainen kuulee loppuvokaalin pitkänä, ei päätetyyppi 'lyhyen pääpainottoman loppuvokaalinvokaalin piteneminen + n' (esim. Töölö - Töölöön) oikein sovi tähän.

Pitkäksi tulkittu pääpainoton loppuvokaali edellyttäisi suomessa päätettä -seen (esim. Espoo - Espooseen). Tällöin tuloksena kuitenkin olisi merkillinen 'Malmöseen', sillä perusmuodoksi on meillä sovittu alkukielen mukainen Malmö eikä ääntämistä jäljittelevä Malmöö.   

Valittu päätetyyppi 'vokaali + h + vokaalin toisto + n' (siis kuten Malmöhön)  oikeastaan edellyttäisi, että päätettävä edeltävä tavu olisi pääpainollinen (suu - suuhun) tai että siihen sisältyisi diftongi (Tokoi - Tokoihin). Nämä ehdot eivät 'Malmössä' toteudu.  Toisaalta tällainen pääte voidaan liittää myös lyhyeen pääpainottomaan vokaaliin päättyvään sanaan, jolloin se antaa juhlallisen (joskus koomisen) sävyn: Töölö - Töölöhön.

Valitsemalla 'Malmöhön' on kaiketi pyritty ratkaisemaan niitä ongelmia, joita ruotsin oikeinkirjoitus (kirjoituksen yksi vokaalikirjain pitkän äänteen merkkinä) aiheuttaa suomen kielen kannalta. 

Suomalaistenkin paikannimien käyttöön liittyy monia epäjohdonmukaisuuksia, joihin ei löydy sääntöjä, viittaan vaikka ongelmaan Alastarolla - Ylistarossa.

 

 

Paikannimet / Kerkko Hakulinen. - WSOY, 2006.

Uusi kieliopas / Terho Itkonen, Sari Maamies. - 3. tark. p. - Tammi, 2007.

Kommentit (0)

Vastauksesi