Malmirata sen jälkeen kun Norja itsenäistyi

Malmirata sen jälkeen kun Norja itsenäistyi

Kun Malmirata Luulajasta Narvikiin eli Malmbanan rakennettiin ja vihittiin käyttöön, silloin Ruotsi ja Norja olivat personaaliunionissa. Miten siihen aikaan jaettiin valta ja vastuu Ruotsin ja Norjan kesken? Siis radan rakentamiseen ja omistusosuuksiin tms. liittyen? Kun Norja itsenäistyi 1905, niin miten se vaikutti radan omistussuhteisiin ja kustannustenjakoon? Pitikö Norjan "ostaa itsensä ulos" saadakseen sen osan radasta joka jäi Norjan puolelle? Entä pitikö Ruotsin tai ruotsalaisten yritysten maksaa Norjan puolella olevasta rataosuudesta käyttömaksuja, ja Norjan siitä osuudesta joka jäi Ruotsin puolelle? Ryhtyikö Ruotsi maksamaan Norjalle maksuja siitä että sai käyttää Narvikin satamaa? Käsittääkseni Narvikin satama tienaa paljon tuosta malminkuljetuksesta.

Vastaus

Valitettavasti ulottuvillani olevista lähteistä ei löydy tällaisia tietoja.

Yleensä voi sanoa, että Norjan suurkäräjät olivat jo v. 1857 päättäneet ottaa vastuun maan rautateiden rakentamisesta. Käytännössä tämä lienee merkinnyt sitä, että malmiradan osuus raja - Narvik, josta Norjassa käytetään nimitystä Ofotbanen, oli pääasiallisesti Norjan valtion rahoittama, eikä Ruotsilla siis voinut unionin purkautuessa olla mitään perusteita esittää tähän rataosuuteen kohdistuvia taloudellisia vaatimuksia.

Pohjois-Ruotsin kaivostoimintaa harjoittava yhtiö oli  vuonna 1905 vielä yksityinen yritys, minkä vuoksi rahtimaksuista sopiminenkaan ei ollut varsinaisesti valtioiden välinen asia. Ruotsin valtio hankki oleellisen omistusosuuden kaivosyhtiöstä vasta vuonna 1907. 

Malmiradan osuuden Luulaja/Luleå - Jällivaara/Gällivare oli alkuaan rakentanut englantilaisomisteinen yhtiö, mutta vuonna 1891 radan omistus oli siirtynyt Ruotsin valtiolle. Jällivaarasta Norjan rajalle ulottuva rata oli Ruotsin valtion rakentama. Englantilaisyhtiö oli 1880-luvulla suunnitellut ja valmistellut myös Norjan puoleista rataa. 

http://snl.no/jernbane

http://snl.no/.search?query=ofotbanen&x=12&y=14

http://snl.no/LKAB

http://sv.wikipedia.org/wiki/LKAB

http://no.wikipedia.org/wiki/Ofotbanen

http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/malmbanan/ofotbanen/ofotbanen.html

http://snl.no/Unionsoppl%C3%B8sningen_i_1905

Kommentit (0)

Vastauksesi